Proef met alcoholslot afgerond

Den Haag – De proef met het alcoholslot is afgerond. Tussen 9 april en 20 juni hebben tachtig vrijwilligers met een alcoholslot in hun auto gereden. De resultaten van de proef worden in het najaar bekend. De proef heeft plaatsgevonden in samenwerking met de provincie Fryslân. Het doel van de proef was om praktische ervaringen op te doen met de inbouw en het gebruik van het slot voordat deze als maatregel wordt ingevoerd. In de toekomst is het alcoholslot bedoeld voor zware alcohol overtreders en recidivisten. Zij zullen dan 2 jaar lang een alcoholslot in hun auto krijgen ingebouwd.

Het animo voor deelname aan de proef was groot. Ongeveer 1.000 inwoners van Fryslân hadden zich aangemeld. De testgroep bestond uit tachtig mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën en verschillende opleidingsniveau’s. Ook reden de deelnemers in verschillende soorten auto’s en werd met twee types sloten gewerkt, een draadloze en een slot dat met een draad vastzit aan het dashboard. Van de tachtig uitgekozen vrijwilligers moest een persoon de proef staken vanwege privé-omstandigheden.

Tijdens de test is geregistreerd hoe vaak en wanneer er is geblazen, of er alcohol is gedronken en of de auto wel of niet kon worden gestart. Ook hebben de deelnemers tijdens en na afloop van de proef vragen beantwoord over hun ervaringen. De ervaringen met de in- en uitbouw, de geregistreerde gegevens en de bevindingen van de deelnemers worden in het najaar bij de resultaten van de proef gepresenteerd.

Het alcoholslot is een startonderbreker. Om met de auto te kunnen rijden, moet de bestuurder eerst een blaastest doen. Als die in orde is – dat wil zeggen een alcohol promillage van minder dan 0,2 – wordt het startcircuit gedeblokkeerd. Minister Eurlings wil het alcoholslot gaan invoeren, om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Jaarlijks komen er naar schatting 200 mensen in het verkeer om als gevolg van alcoholgebruik. Het alcoholslot is bedoeld voor de zware alcoholovertreders (>1,3‰). Beginnende bestuurders krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 ‰ en recidivisten kunnen het al vanaf 0,8‰ opgelegd krijgen.

In het buitenland (VS, Zweden, Canada) wordt het alcoholslot al gebruikt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het alcoholslot goed is voor de verkeersveiligheid. Met het alcoholslot wordt voorkomen dat alcoholovertreders opnieuw de fout in gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat