Kind dupe van asociaal gedrag in verkeer

Den Haag – Kinderen voelen zich onveilig in het verkeer door gebrek aan overzicht en het asociale gedrag van andere weggebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ANWB heeft laten doen onder schoolkinderen uit Den Bosch en Rotterdam. In het onderzoek zeggen kinderen dat ze geen voorrang krijgen, afgesneden worden en te maken hebben met andere weggebruikers die door rood rijden.

Kinderen zijn van dit gedrag van volwassenen in het verkeer de dupe. Ze hebben daarnaast vaak onvoldoende overzicht bij drukte, obstakels in het verkeer of door het weer. Veel kinderen worden hierdoor onzeker en durven uit angst minder initiatief te nemen.

De ANWB heeft het onderzoek laten doen ter gelegenheid van de opening van het actieplatform KindVerkeersveilig. Dat platform is vanmorgen geopend door de hoofddirecteur van de ANWB, Guido van Woerkom, samen met vier kinderen uit groep zeven van de Rietveldschool in Badhoevedorp. Op het actieplatform kunnen de kinderen foto’s uploaden van plekken waar zij zich onveilig voelen op weg van en naar school. De ANWB zal deze plaatsen onder de aandacht van de wegbeheerders brengen. Per provincie adopteert de campagne een onveilige plek om deze met de wegbeheerder en/of gemeente veiliger voor kinderen te maken. De ANWB zal geregeld aan de kinderen terugmelden hoe het er in hun woonplaats voorstaat met de verkeersveiligheid.

De campagne Kind Verkeersveilig, die in het kader van het 125-jarig bestaan van de ANWB wordt gehouden, moet eraan bijdragen dat kinderen een volwaardige plaats innemen in het verkeer en dat zij zich veiliger gaan voelen. Minister Eurlings (verkeer) zal op woensdag 16 april 2008 de reacties op de campagne in ontvangst nemen. Met deze “lawaaipetitie” wordt de verkeersonveiligheid onder de aandacht gebracht van de politiek. In april verschijnt het Kampioentje, een uitgave van de Kampioen voor kinderen over verkeersveiligheid.

Het actieplatform is een onderdeel van de totale campagne. Daarnaast kunnen scholen lespakketten bestellen. Tevens zal er een speciale gratis uitgave veilig in het verkeer van Donald Duck Weekblad (uitgeverij Sanoma) op scholen worden verspreid. Hierin wordt op een speelse manier aandacht aan verkeer en de verkeersregels geschonken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor