Voornemen tot aanpassing snelheden op rijkswegen

Den Haag – Snelheden op de rijkswegen: 120 km waar het kan en 100 km waar het moet. Dat is het vertrekpunt voor het snelhedenbeleid, zo schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een debat met de Kamer in oktober vorig jaar is onderzocht waar mogelijk de snelheden konden worden aangepast.

Het onderzoek op welke trajecten de maximumsnelheid kan worden verhoogd van 100 naar 120 km/u, heeft geleid tot tien plaatsen van in totaal ongeveer 110 kilometer*. Voorwaarde is dat het voertuigpark een stuk schoner en stiller wordt. Vooral de gevolgen van het verhogen van de snelheid voor de luchtkwaliteit spelen daarbij een rol. De uitspraken van de Raad van State onlangs in het kader van de Spoedwet wegverbreding strekken zich namelijk ook uit tot wijzigingen in de maximumsnelheid. Daarnaast zijn de verhogingen van de snelheid afhankelijk van akoestisch onderzoek per traject en de dekking van de kosten voor geluidsbeperkende maatregelen. De minister zal de Kamer hierover voor de zomer van volgend jaar verder informeren. De minister overweegt geen verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/u, omdat zij de consequenties voor de verkeersveiligheid, de (extra) uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en de kosten voor extra geluidwerende maatregelen te groot acht.

In de tweede helft van 2005 voert de minister vanwege luchtkwaliteit op de volgende trajecten een verlaging van de maximumsnelheid in:

· het wegvak A10 West (knooppunt Nieuwe Meer-Coentunnel) in beide richtingen van 100 km/u naar 80 km/u;
· het wegvak A20 (knooppunt Kleinpolderplein-aansluiting Crooswijk** in beide richtingen van 100 km naar 80 km/u;

· het wegvak A12 (knooppunt Oudenrijn-knooppunt Lunetten, hoofd- en parallelbanen) in beide richtingen van 120 km/u naar 100 km/u op de hoofdrijbaan en van 100km/u naar 80 km/u op de parallelbanen;

· het wegvak A12 Utrechtsebaan-Voorburg in de richting Utrecht (stad uit) van 100 km/u naar 80 km/u; in de richting Den Haag is reeds tot een 80 km-maatregel besloten.

Verder wordt de snelheid op het wegvak A13 (Berkel en Rodenrijs – Delft Noord) in beide richtingen van 120 naar 100 km/u verlaagd vanwege een logische snelheidsopbouw tussen 100 km/u bij het Prins Clausplein en 80 km/u bij Overschie.

In totaal gaat het bij de verlagingen om circa 25 kilometer snelweg. Buiten de spits leveren de verlagingen de automobilist over een afstand van vijf kilometer een vertraging op van 30 tot 60 seconden.

* A1 kp. Diemen naar Bussum (14,6 km); A2 kp. Holendrecht naar kp. Abcoude (2,3 km); A2 kp. Ouderijn naar kp. Everdingen (10,7 km); A4 kp. Burgerveen naar Leidschendam (25,4 km); A6 kp. Muiderberg naar Hollandse Brug (3,7 km); A9 kp. Holendrecht naar Badhoevedorp (13,2 km); A9 Akersloot naar Alkmaar Zuid (5,6 km); A12 kp. Lunetten naar Driebergen (8,4 km); A59 Rosmalen naar Geffen (10,9 km); A16 kp. Princeville naar Moerdijk (17,3 km).

** Eventueel Terbregseplein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat