Verkeersleidingssysteem aangepast voor HSL-Zuid

Utrecht – ProRail gaat in het weekend van 24 en 25 september 2005 het verkeersleidingsysteem op de post Rotterdam aanpassen met een nieuwe versie zodat vanaf 2007 ook treinen over de HSL-Zuid kunnen rijden. De aanpassing geldt voor treinen met het ERTMS-beveiligingsysteem die geen gebruik meer maken van seinen langs het spoor. Met dit nieuwe beveiligingsteem verbetert vanaf 2007 de doorstroming van internationale treinen naar Belgie. Ook wordt met deze aanpassing aangesloten op de toekomstige Europese standaard voor treinbeveiliging. De installatie van het nieuwe systeem vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen. Zowel vooraf als tijdens de installatie zijn een aantal maatregelen genomen om, wanneer zich onverhoopt een storing voordoet deze snel en doeltreffend te kunnen oplossen.

De maatregelen bestaan uit:
– Technische maatregelen: het nieuwe systeem is vooraf uitgebreid getest en tijdens het in dienst nemen zijn deskundigen van ProRail en de fabrikant aanwezig om eventuele problemen direct op te lossen;
– Correcte bediening van het nieuwe systeem: alle treindienstleiders van de post Rotterdam zijn opgeleid voor het nieuwe systeem. Er zijn meer treindienstleiders op de post aanwezig om eventuele extra werkdruk op te vangen. Tevens zijn deskundigen van ProRail en de fabrikant aanwezig om vragen direct te beantwoorden;
– Evaluatie op zondagavond 21.00 uur; mocht er twijfel zijn aan de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van het nieuwe systeem om de maandagochtendspits probleemloos te laten rijden, dan kan worden teruggebouwd naar de beginsituatie. Hiervoor is wel een periode nodig waarin geen treinverkeer mogelijk is.

Fasering van de indienststelling is in onderstaande tabel weergegeven.

Tijdstip Wat
Donderdag 22 september 16:00 uur; Go/No-go 1 indienststelling;
Zaterdag 24 september 22:00 uur; Aanvang voorbereidende werkzaamheden op de post Rotterdam;
Zaterdag 24 september 24.00 uur; Go/No-go 2;
Zondag 25 september 00:15 uur; Ombouwen beschikbare werkplekken naar 26B;
Zondag 25 september 01:30 uur; Stoppen PBS (centrale systeem PRL); Testen één omgebouwde nieuwe werkplek;
Zondag 25 september 02:00 uur; Go/No-go 3; bij No-go uitvoeren terugbouw;
Zondag 25 september 03.15 uur; PBS herstarten en omgebouwde werkplekken testen in samenwerking met PBS;
Zondag 25 september 03:45 uur; Go/No-go 4; bij no-go uitvoeren terugbouw; Ombouwen laatste werkplekken (26A reserve) en na-installatie werkzaamheden uitvoeren;
Zondag 25 september 05:30 uur; Ombouw gereed; overdracht aan de verkeersleidingspost;
Zondag 25 september 2005 21:00 uur; Evaluatie situatie na zondagavondspits; Go/No-go 5 voor maandagochtendspits; bij No-go start uitvoeren terugbouw;
Dinsdag 27 september 16:00 uur; Evaluatie situatie na 3 dagen productie; bij Go blijft 26B operationeel op Rotterdam; bij No-go zal in weekend van 1 oktober worden teruggebouwd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail