FNV over Programma Hoogfrequent Spoor

Op 7 september 2010 heeft FNV Bondgenoten een brief gezonden aan de Leden van de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de hoorzitting over het Programma Hoogfrequent Spoor op 8 september 2010.

Hieronder leest u de volledige brief Ronde tafelgesprek Programma Hoogfrequent Spoor d.d. 8 september 2010

Geachte Leden,

Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) met als onderdeel de proef “Elke Tien Minuten Een Trein” (ETMET), zullen voor de mobiliteit van Nederland alleen maar verbeteringen opleveren. De verschillende type reizigers zullen hier ongetwijfeld content mee zijn.

Als FNV Spoor willen wij door een andere bril kijken: die van de werknemers, de veiligheid en de kwetsbaarheid van het Nederlandse spoor. Wij komen daarom tot de volgende opmerkingen en aandachtspunten:

  • Nederland heeft één van de drukst bereden spoorwegen met tal van spoorvervoerders waardoor bij calamiteiten een domino-effect kan ontstaan waardoor de dienstregeling snel in elkaar kan vallen;
  • PHS zal een toenemende werkdruk veroorzaken onder het trein, perron, logistiek en onderhoudspersoneel en mag, in geen enkel geval, leiden tot onveilige situaties;
  • PHS zal leiden tot meer onderhoud aan de infrastructuur en aan het treinmaterieel waarvoor capaciteit gevonden moet worden;
  • Voor railinfra-medewerkers moeten beschikbare periodes vastgesteld worden om goed onderhoud te kunnen plegen;
  • Als het onderhoud aan de infrastructuur te veel moet plaatsvinden in nachtelijke uren dan ontstaan er grote personele problemen qua instroom en gezondheid van werknemers;
  • Er zullen reële afspraken gemaakt moeten worden over aantallen treinpaden ten behoeve van goederentreinen;
  • Planmatig mogen de stoptreinreizigers niet de dupe worden van PHS op de benoemde corridors;
  • Er zullen meer investeringen nodig zijn om ‘inhaalsporen’ te creëren.

Een logisch vervolg op PHS is dat de Nederlandse Spoorwegen in 2015 de concessie van het Hoofdrailnet wordt gegeven. Wat FNV Spoor betreft moet dat zo snel mogelijk door het (nieuwe) kabinet besloten worden zodat er voor reizigers, werknemers en de gehele spoorsector duidelijkheid gaat ontstaan.

Hoogachtend,

Roel Berghuis
Bestuurder

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start proef ‘Elke tien minuten een trein’ Amsterdam-Eindhoven

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Spoor