Bruggen en viaducten nader onderzocht

Dit jaar zijn 2020 betonnen bruggen en viaducten (zogenaamde kunstwerken) en 274 stalen bruggen in het rijkswegennet nader geïnspecteerd op verwachte levensduur. Uit dit onderzoek blijkt dat 840 betonnen bruggen en viaducten nog even lang mee kunnen als oorspronkelijk bij het ontwerp aangenomen. Hiervoor is dus geen nader onderzoek meer nodig. 1180 Kunstwerken moeten wel nader worden bekeken. De resterende levensduur hiervan is mogelijk korter dan oorspronkelijk bij het ontwerp berekend. Er is evenwel geen sprake van acute veiligheidsproblemen. Op de bruggen en viaducten die nader beoordeeld worden, hoeven dan ook geen verkeersbeperkingen te worden ingevoerd. In de volgende fase van het onderzoek wordt bepaald hoelang de constructie van de kunstwerken het te verwachten verkeersgebruik nog verantwoord aan kan. Dit heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer laten weten.

Van de 274 stalen bruggen is gebleken dat 25 bruggen vermoeiingsproblemen hebben. Twaalf van deze bruggen kampen met dusdanige vermoeiing dat maatregelen in de nabije jaren noodzakelijk zijn. Deze bruggen zijn inmiddels intensief geïnspecteerd en alle noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd.

Het nader technisch onderzoek komt eind 2007 gereed. Hieruit moet blijken welke bruggen en viaducten daadwerkelijk moeten worden verbeterd en wanneer de benodigde werkzaamheden daarvoor moeten worden uitgevoerd. In de zomer van 2008 komt er een gedetailleerd uitvoeringsprogramma. De kosten hiervan worden meegenomen in de begroting voor 2009.

Nederland heeft in het rijkswegennet een groot aantal kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels) dat in de jaren zestig en zeventig of eerder is gebouwd. Deze kunstwerken zijn gebouwd met de bouw- en materiaalkennis van dat moment en berekend op de toentertijd geldende ontwerpnormen, beschikbare verkeersprognoses en voertuigbelasting. Daarmee werden de kunstwerken zodanig ontworpen dat deze ten minste zestig tot tachtig jaar mee zouden moeten kunnen. Sinds de bouw van deze kunstwerken is de verkeersintensiteit echter sterker toegenomen dan in de prognoses voorspeld. Bovendien is zowel het gewicht als de asbelasting (het gewicht per as van het voertuig) van vrachtwagens door de jaren heen toegenomen, met als gevolg een grotere druk op de weg en de kunstwerken. Daarnaast zijn ook de (veiligheids-)eisen aan kunstwerken, zowel nationaal als internationaal, de afgelopen decennia steeds verder aangescherpt en is meer bekend over hoe gebruikte materialen (staal en beton) zich in de loop der tijd gedragen. Dit alles was voor Rijkswaterstaat aanleiding om in december 2006 een nader onderzoek naar de levensverwachting van deze bruggen en viaducten in het rijkswegennet te starten.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de brief aan de Tweede Kamer met 2 bijlagen br.53977 inventarisatie kunstwerken. Kamerstuk | 03-10-2007 (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bruggen en viaducten nader onderzocht | Infrasite

Bruggen en viaducten nader onderzocht

Dit jaar zijn 2020 betonnen bruggen en viaducten (zogenaamde kunstwerken) en 274 stalen bruggen in het rijkswegennet nader geïnspecteerd op verwachte levensduur. Uit dit onderzoek blijkt dat 840 betonnen bruggen en viaducten nog even lang mee kunnen als oorspronkelijk bij het ontwerp aangenomen. Hiervoor is dus geen nader onderzoek meer nodig. 1180 Kunstwerken moeten wel nader worden bekeken. De resterende levensduur hiervan is mogelijk korter dan oorspronkelijk bij het ontwerp berekend. Er is evenwel geen sprake van acute veiligheidsproblemen. Op de bruggen en viaducten die nader beoordeeld worden, hoeven dan ook geen verkeersbeperkingen te worden ingevoerd. In de volgende fase van het onderzoek wordt bepaald hoelang de constructie van de kunstwerken het te verwachten verkeersgebruik nog verantwoord aan kan. Dit heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer laten weten.

Van de 274 stalen bruggen is gebleken dat 25 bruggen vermoeiingsproblemen hebben. Twaalf van deze bruggen kampen met dusdanige vermoeiing dat maatregelen in de nabije jaren noodzakelijk zijn. Deze bruggen zijn inmiddels intensief geïnspecteerd en alle noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd.

Het nader technisch onderzoek komt eind 2007 gereed. Hieruit moet blijken welke bruggen en viaducten daadwerkelijk moeten worden verbeterd en wanneer de benodigde werkzaamheden daarvoor moeten worden uitgevoerd. In de zomer van 2008 komt er een gedetailleerd uitvoeringsprogramma. De kosten hiervan worden meegenomen in de begroting voor 2009.

Nederland heeft in het rijkswegennet een groot aantal kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels) dat in de jaren zestig en zeventig of eerder is gebouwd. Deze kunstwerken zijn gebouwd met de bouw- en materiaalkennis van dat moment en berekend op de toentertijd geldende ontwerpnormen, beschikbare verkeersprognoses en voertuigbelasting. Daarmee werden de kunstwerken zodanig ontworpen dat deze ten minste zestig tot tachtig jaar mee zouden moeten kunnen. Sinds de bouw van deze kunstwerken is de verkeersintensiteit echter sterker toegenomen dan in de prognoses voorspeld. Bovendien is zowel het gewicht als de asbelasting (het gewicht per as van het voertuig) van vrachtwagens door de jaren heen toegenomen, met als gevolg een grotere druk op de weg en de kunstwerken. Daarnaast zijn ook de (veiligheids-)eisen aan kunstwerken, zowel nationaal als internationaal, de afgelopen decennia steeds verder aangescherpt en is meer bekend over hoe gebruikte materialen (staal en beton) zich in de loop der tijd gedragen. Dit alles was voor Rijkswaterstaat aanleiding om in december 2006 een nader onderzoek naar de levensverwachting van deze bruggen en viaducten in het rijkswegennet te starten.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de brief aan de Tweede Kamer met 2 bijlagen br.53977 inventarisatie kunstwerken. Kamerstuk | 03-10-2007 (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat