Samenwerking Grensoverschrijdende Geo-informatie

Modelproject voor Europa
Euregio rijn-maas-noord realiseert sneller duidelijkheid in crisissituaties

De Provincie Limburg heeft samen met de Bezirksregierung Düsseldorf, de gemeenten Roermond, Weert, Venlo, Venray, Mönchengladbach en Krefeld en de Kreisen Viersen, Kleve en Neuss in Roermond op 19 juni 2006 het startschot gegeven voor het project ‘Grensoverschrijdende Geo-informatie’. Dit project met een totaalbudget van meer dan twee miljoen euro, dat o.a. met europese middelen gefinancierd wordt, gaat ervoor zorgen dat bij de betrokkenen, alle in de regio aanwezige informatie beschikbaar komt. Daarmee wordt een nieuwe infrastructuur voor het grensoverschrijdend gebruik van ruimtelijke informatie gerealiseerd. “De euregio rijn-maas-noord als modelregio in Europa” aldus gedeputeerde Herman Vrehen bij de officiële projectstart in Roermond.

Maar waar is dit nu voor nodig?
Bij grootschalige gebeurtenissen zoals de wereldkampioenschappen voetbal moeten verkeerstromen gecöordineerd en mogelijk opstoppingvrij gestuurd worden. Daarbij dienen vragen naar mogelijke omleidingen, aanvullende parkeermogelijkheden, maar ook reddingswegen beantwoord te worden, dit niet alleen aan de Duitse maar ook aan de Nederlandse zijde van de grens.

Maar hoe actueel is de beschikbare informatie aan beide zijden van de grens waarop dit moment wordt teruggevallen? Is ze überhaupt vergelijkbaar en te gebruiken?

De coördinatie van verkeersstromen en veiligheidsvragen (preventief risicomanagement), zijn maar twee van de toepassingsgebieden, waarin ruimtelijke informatie kort geo-informatie aan beide kanten van de grens ingezet moeten worden, om het beoogde doel te bereiken.

Juist in het grensgebied zijn er tal van scenario’s te bedenken. Bij een ramp moet de grensoverschrijdende samenwerking van politie, brandweer en verdere reddingsdiensten aangestuurd worden. Zijn er gezamenlijke kaarten waarop de risico objecten aan beide zijden van de grens weergegeven zijn? Hoe kan deze informatie veilig en eenduidig uitgewisseld worden? Wie neemt de leiding bij een grensoverschrijdende inzet?

Bij de inrichting van bijvoorbeeld bedrijventerreinen moeten antwoorden gegeven worden op vragen als: liggen er aan de andere zijde van de grens eventuele beschermde gebieden? Wat is de belasting van het goederenvervoer voor de omgeving? Is het bedrijventerrein een zinvolle aanvulling of wordt er een concurrerende situatie gecreëerd.

“Grensoverschrijdende planningsprocessen zijn in onze Euregio van groot belang” zegt Wilbert Kurvers, projectcoördinator van de Provincie Limburg.

“Snelle en probleemloze uitwisseling van geografische data en de daarmee verbonden vakinhoudelijke informatie is daarbij een essentieel bestanddeel voor elke denkbare toepassing” vult zijn collega Kerstin Will van de Bezirksregierung Düsseldorf aan.

Zowel voor de planning voor bouw- en bedrijventerreinen, de verkeerssturing, agrobusiness of rampenbestrijding kunnen antwoorden op deze vragen, zelfs in het huidige internettijdperk, nauwelijks of slechts met grote inspanning geleverd worden – vaak niet eens in digitale vorm en niet eenduidig.

Daarbij is het project niet alleen belangrijk voor de euregio rijn-maas-noord maar is het een van de kernprojecten van het programma ‘Cross-border-GDI’, dat EU- breed tot een van de innovatieve projecten voor de realisatie van een Europese infrastructuur voor ruimtelijke informatie gezien wordt.

Langs het gehele grensgebied van Nederland en Noord Rijn Westfalen wordt de samenwerking versterkt.
De EU kijkt met interesse naar de activiteiten in onze grensregio, vooral, omdat hier het levende bewijs van de gezamenlijke ontwikkeling van Europa gegeven wordt!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg