ProRail: Groen licht voor bouw nieuwe Sloelijn

Utrecht РNu ook de landbouwgronden zijn aangekocht, kan de bouw van de nieuwe Sloelijn daadwerkelijk van start gaan. Aankoop van deze gronden vormde het laatste grote obstakel in het project. Al eerder verwierp de Raad van State namelijk alle beroepen tegen het Trac̩besluit Sloelijn.

De nieuwe Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer. Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen. De spoorlijn verbindt het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) met het hoofdspoor Vlissingen-Roosendaal (de zogenaamde Zeeuwse lijn). De nieuwe Sloelijn wordt gebouwd aan de oostzijde van de dijk die de Suzanna/Rapenburgpolder en Polder Nieuw- en St. Joosland en de Quarlespolder van elkaar scheidt.

De realisatie van de nieuwe Sloelijn loopt door het onherroepelijk zijn van het Tracébesluit en door de onlangs verworven landbouwpercelen op schema. Volgens planning gaat de lijn dan ook eind 2007 in dienst.

Havenspoorlijn

Naast de bouw van een nieuwe spoorlijn worden er ook in het Sloegebied aanpassingen aan het spoor gedaan. De bestaande spoorlijn in het havengebied wordt verdubbeld, er komt bovenleiding en beveiliging wordt aangebracht. Tevens worden er flinke aanpassingen gedaan aan het bestaande emplacement.

Geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn

Door de toename van het goederenvervoer op de Zeeuwse lijn ontstaat er geluids- en trillingsoverlast in de Zeeuwse gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal en de Brabantse gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Om deze overlast te verminderen worden er geluidsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Planbeschrijving Zeeuwse lijn. De maatregelen staan los van het tracébesluit, maar maken wel deel uit van het project. De inspraakreacties op de planbeschrijving worden momenteel verwerkt in een Nota van Commentaar.
Deze nota wordt samen met de definitieve aanvraag maatregelenbesluit en akoestische onderzoeken naar verwachting medio oktober aangeboden aan de minister van VROM. Uitvoering van de geluidsmaatregelen is gepland vanaf medio 2006. Vanaf 1 januari 2009 zal er mede door de gerealiseerde maatregelen een zogenaamd geluidsproductieplafond op de Zeeuwse lijn van kracht zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail