Laatste loodjes voor nog veiliger spoor bij Dordrecht

ProRail heeft dit paasweekend een groot veiligheidsproject op het spoor bij Dordrecht afgerond. Omdat over de Brabantroute veel goederentreinen rijden, had het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg met gemeenten en ProRail extra geld uitgetrokken voor aanvullende veiligheidsmaatregelen bij Dordrecht en Zwijndrecht. Het werk hiervoor is nu klaar.

Overbodig geworden wissels

ProRail en aannemer Strukton zijn begin 2017 gestart met de aanleg van een ontsporingsgeleiding. Deze zorgt dat een trein niet volledig ontspoort als hij uit de rails loopt. In de jaren erna zijn onder meer overbodig geworden wissels buiten gebruik genomen en seinen (stoplichten) vernieuwd.

De kleinste risico’s nog kleiner

Dit weekend hebben we de laatste werkzaamheden afgerond. De zogeheten flankzonebeveiliging is nu klaar. Dit is een extra beveiliging die het risico op een botsing tussen twee treinen, als er een door rood is gereden, zo klein mogelijk maakt.

Opnieuw gebruiken

Verder heeft Strukton in opdracht van ProRail afgelopen weekend één kruiswissel bij Dordrecht en vier ‘normale’ wissels aan de kant van Zwijndrecht weggehaald. Een kruiswissel is een combinatie van vier wissels en een kruising. Hierdoor kan een trein in beide richtingen van het ene spoor op het andere komen. Een gedeelte van het kruiswissel gebruikt ProRail opnieuw in een ander project. Hergebruik van spooronderdelen past binnen de ambitie van ProRail om duurzaam te werken.

Samen veilig doorwerken

Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector is vastgesteld. ProRail is voortdurend in gesprek met spooraannemers om te kijken hoe de werkzaamheden aan het spoor zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijken we samen naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail