Archeologische opgraving bij Hattemerbroek afgerond

Utrecht – Vrijdag 16 maart 2006 is de archeologische opgraving bij knooppunt Hattemerbroek afgerond. Er zijn resten gevonden uit verschillende perioden die tussen de 4.000 en 14.000 jaar oud zijn. De opgraving vond plaats omdat de Hanzelijn hier komt te liggen. Eind 2012 rijden de eerste treinen over de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle.

Wat is er gevonden?
Er was al veel bekend over de bewoningsgeschiedenis van het gebied rond knooppunt Hattemerbroek dankzij het vooronderzoek uit 2005 en de opgraving vanaf november 2006 tot januari 2007:

  • Er zijn ruim tien vindplaatsen uit de Steentijd aangetroffen, daterend uit de perioden rond 12.000, 6.500 en tussen 3.000 en 2.000 voor Christus;
  • Verspreid over een gebied van ruim 3 ha liggen vele honderden haardkuilen (rond 6.500 voor Christus);
  • Vondsten bestaan uit diverse aardewerkscherven (3.000/2.000 voor Christus), vuurstenen werktuigen zoals messen en krabbers, maar ook stenen voorwerpen zoals een hamers, bijlen en maalstenen (uit diverse perioden).

Tijdens de laatste weken van het onderzoek is een aantal opmerkelijke vondsten gedaan die tot dan toe nog niet bekend waren:

  • Een klein kampement, dat herkend is door diverse vuurstenen werktuigen (rond 9.000 voor Christus);
  • Een palissade van grote houten palen rond een groot terrein van ongeveer 100 meter doorsnede (3.000 / 2.000 voor Christus);
  • Een mogelijke locatie van een huis (3.000/2.000 voor Christus);
  • Twee graven daterend uit de Late Klokbekertijd (circa 2.200 voor Christus). In één begraving zijn skeletresten bewaard gebleven. Daarnaast had deze persoon die in de hurkhouding begraven is een vuurstenen mes bij zich en enkele barnstenen kralen. De rand van de grafkuil was afgezet met planken. In het tweede graf is alleen een aardewerken potje gevonden.

De opgraving
De opgraving is bedoeld om de verspreiding en datering van de vondsten en sporen vast te stellen en in kaart te brengen. Hierdoor kan achterhaald worden hoe het prehistorische landschap in de directe omgeving van het knooppunt Hattemerbroek er uit heeft gezien en hoe de mensen die hier woonden of kwamen jagen dit landschap gebruikten.

Elk opgravingvlak en de afzonderlijke grondsporen zijn ingemeten en op schaal getekend. De vondsten zijn ter plaatse verzameld, gewassen, gewogen, geteld en beschreven. Nu liggen ze bij een specialist die bepaalt hoe oud ze zijn en welke bijzonderheden er aan te zien zijn. De grondmonsters worden in het laboratorium gezeefd en onderzocht op aanwezigheid van stuifmeelpollen, zaden en kleine botjes, zodat het landschap kan worden gereconstrueerd.

De gegevens over locatie en vondsten worden na registratie door de computer weer gekoppeld. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek. De verwachting is dat dit rapport eind 2008 zal verschijnen.

Deze opgraving is uitgevoerd door Archol en ADC ArcheoProjecten onder toezicht van Vestigia BV, Archeologie & cultuurhistorie.

Hanzelijn
De Hanzelijn is de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad via Dronten en Kampen naar Zwolle. Een treinreis tussen beide steden duurt slechts 30 minuten, waardoor het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd een stuk dichter bij de Randstad komen te liggen. Daarnaast geeft de spoorlijn een positieve impuls aan regio en zorgt ervoor dat het minder druk is op de Gooilijn en Veluwelijn. Voor meer informatie kijk op www.hanzelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail