Computerstoring ProRail door werk aan de computer

Utrecht – De computerstoring die op 1 maart 2007 zorgde voor verstoring van het treinverkeer rond Amsterdam, is het gevolg van herstelwerkzaamheden aan een computer. De apparatuur die het werk van een defecte harde schijf goed had overgenomen, is later bij herstelwerkzaamheden ten onrechte uitgeschakeld. ProRail scherpt de werkprocedures verder aan en onderzoekt of menselijk handelen, en daarmee de risico’s op dit soort fouten, nog verder beperkt kan worden. Als dit is afgerond gaat ProRail verder met de geplande vervanging van de systemen.

Donderdagochtend 1 maart 2007 ontstond een storing in het computersysteem op de verkeersleidingspost in Amsterdam waardoor treinverkeer anderhalf uur onmogelijk was. Het heeft vervolgens vier uur geduurd voordat de treinenloop volledig was hersteld en de reizigers geen hinder meer ondervonden.

De verkeersleidingspost in Amsterdam is een van de acht posten waar de computersystemen zijn vernieuwd. Onderdeel van die vernieuwing is dat vitale onderdelen dubbel zijn uitgevoerd. Uitval van een onderdeel is dan geen probleem omdat de dubbelganger het werk overneemt. In Amsterdam was op 28 februari een harde schijf kapot gegaan. Omdat de dubbelganger het overnam had dat geen gevolgen voor de bediening van de seinen en wissels. Bij de herstelwerkzaamheden die een toeleverancier op 1 maart uitvoerde onder verantwoordelijkheid van ProRail, is de storing ontstaan. ProRail onderzoekt hoe de werkprocedures nog meer zullen worden aangescherpt om de kans op fouten tot een minimum te beperken.

In Nederland staan in totaal 13 verkeersleidingsposten. Op acht van die posten zijn computersystemen vernieuwd. Dat betekent onder meer dat de apparatuur is gestandaardiseerd, dat alles dubbel is uitgevoerd en dat de systemen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van de techniek. ProRail heeft eerst de systemen vervangen op de kleinere posten. Als de systemen kinderziekten zouden vertonen zijn de gevolgen daarvan voor de reizigers minder dan op grote posten, zoals Amsterdam, van waaruit veel intensiever treinverkeer wordt aangestuurd. Het systeem in Amsterdam is anderhalve maand geleden geïnstalleerd. De installatie van het systeem op de vijf resterende posten loopt tot de zomer van 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail