Aangepaste overgangsregeling NVW

Utrecht РGebleken is dat een aantal termijnen in de overgangsregeling Normenkader Veilig Werken niet haalbaar is. Dit geldt met name voor de gestelde overgangstermijnen van de Werktreinbegeleider en de V&G-co̦rdinator. In overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is besloten om de geldende overgangsregeling aan te passen en te actualiseren.

In de brief is de aangepaste overgangsregeling (verder te noemen ‘de overgangsregeling NVW’) van RVW naar NVW opgenomen.

De brief Overgangsregeling NVW staat op de website van ProRail onder
Zakenpartners > (arbeids)veiligheid > Normenkader Veilig Werken > documenten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail