Monitoring stoorstroomlopen HSL

Utrecht – AEAT ontwerpt en levert een geavanceerd monitoringssysteem in samenwerking met Strukton Systems in Hengelo.

De invoering van 25kV/50 Hz voedingsspanning op de HSL en de Betuweroute brengt allerlei onzekerheden mee. Zo valt niet te voorspellen wat de invloed van eventuele stoorstromen is op het bestaande 1500V net.

In samenwerking met Strukton Systems heeft AEAT onlangs een systeem opgeleverd waarmee op 12 locaties permanent stoorstromen worden gemeten. Het systeem bestaat uit een door AEAT ontwikkelde meetunit die via het Strukton POSS systeem de meetgegevens doorseint aan een centrale, zodra een alarmwaarde wordt overschreden. Zo wordt automatisch in de gaten gehouden of de stoorstromen binnen aanvaardbare grenzen blijven. Het project is turn-key door AEAT en Strukton aangenomen en opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: AEA Technology Rail BV