Imtech/Peek: eerste platform cooperatieve intelligente transportsystemen

Peek, de hightech mobiliteitsspecialist van technische dienstverlener Imtech lanceert op 8 december tijdens de dag van de mobiliteit in Houten het eerste commercieel verkrijgbare coöperatieve ITS-platform, een platform voor coöperatieve intelligente transportsystemen. Toepassing vergroot de verkeersveiligheid aanzienlijk, vermindert de CO2 uitstoot, maar ook het brandstofverbruik tot wel 20% en realiseert een uiterst betrouwbare reistijd in stedelijk gebied.

Wat is ITS

ITS is een internationaal verzamelbegrip voor de toepassing van informatie en communicatie technologieën in transport infrastructuur en voertuigen om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. Wereldwijd groeit het gebruik van ITS om regelgeving van de overheid doelmatiger te handhaven, veiligheid te bevorderen, maar ook om reizigers te informeren, te sturen en te beprijzen. ITS-vraagstukken gaan hierbij niet alleen over de techniek, maar juist ook over implementatie en organisatie van processen. De wereldwijde interesse in ITS komt voort uit problemen veroorzaakt door verkeer en vervoer, zoals congestie, en een synergie van nieuwe informatie technologieën voor simulatie, real-time controle mogelijkheden en communicatie netwerken.

Voldoen aan hoogste eisen van Europese standaardisatie

Willem Hartman, Managing Director Peek Nederland: ‘Coöperatieve systemen zorgen voor intelligente communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en systemen langs de weg. Peek deed in de afgelopen jaren praktijkervaring op in succesvolle Europese onderzoeksprojecten als CVIS, Safespot en het Freilot-project in Helmond. De vraag om deze technologie te kunnen inzetten, is groot met onder andere brede belangstelling van de Duitse automobielindustrie. Het coöperatieve ITS-platform van Imtech/Peek voldoet aan de hoogste eisen van Europese standaardisatie en sluit naadloos aan op het actuele programma ‘Beter Benutten’ van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M)’.

Duurzame, veilige en betere verkeersdoorstroming

Het productenplatform biedt wegbeheerders, hulpdiensten en logistieke ondernemers de mogelijkheid om de veiligheid te vergroten, uitstoot (zoals CO2) te verminderen, het brandstof verbruik tot 20% terug te dringen en betrouwbaardere reistijden in stedelijk gebied te realiseren. Dit gebeurt door prioriteit bij kruisingen te organiseren en door adviezen te geven over het naderen en passeren van kruisingen. Het bevordert daardoor actief goed rijgedrag en minder belastende rijpatronen. De basis hiervoor ligt in het toepassen van communicatie standaarden, zoals 802.11p (een Wi-Fi-variant), die door de Europese Commissie zijn vrijgemaakt voor real time uitwisseling van informatie tussen voertuigen en wegkantsystemen. Het platform bestaat uit een voertuig-router, een wegkant-eenheid (Road side Unit – RSU) en een web-based beheertool. Naast prioriteit en rijadvies is het nu al mogelijk om allerlei nieuwe verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten toe te voegen. Daarbij valt te denken aan gedetailleerde lokale navigatie- en parkeertoepassingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Peek Traffic B.V.