Grondverzet bulldozer - Ivo Ketelaar Fotografie

Nieuwe cao: 6% loonsverhoging in Groen, Grond en Infrastructuur

Grondverzet bulldozer – Ivo Ketelaar Fotografie

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Groen, Grond en Infrastructuur voor de jaren 2022 en 2023. In die periode gaan de lonen met 6 procent omhoog. De gemaakte afspraken moeten verder zorgen voor meer duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aantrekkelijk houden van de sector.

Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra, geeft aan dat er diverse intensieve gespreksrondes aan het onderhandelingsresultaat voorafgingen. Dat heeft geleid tot een nieuwe cao die op 1 januari 2022 ingaat en voor een periode van twee jaar geldt. In die periode gaan de lonen viermaal omhoog: tweemaal met 2 procent en ook twee keer met 1 procent. Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan omhoog.

Seniorenregeling uitgebreid

Een andere belangrijke verandering in de cao is de uitbreiding van de seniorenregeling. Die moet helpen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. De betrokken partijen hechten hier veel waarde aan omdat een groot deel van de werknemers in de sector 60 jaar of ouder is. Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds. Die regeling wordt in de nieuwe cao verder uitgebreid. Een andere afspraak die de cao-partijen hebben gemaakt is de verlenging van de PAWW voor het derde ww-jaar.

Onderzoek naar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Dat er nu een resultaat ligt, stemt de werkgevers- en werknemersorganisaties tevreden. Toch kijken Cumela, Het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen ook al naar nieuwe verbeteringen in de cao voor de jaren na 2023. In die geest zal bijvoorbeeld onderzocht worden hoe aantrekkelijk de arbeidsvoorwaarden in de sector groen, grond en infra zijn ten opzichte van andere bedrijfstakken. Ook zal worden onderzocht of en hoe de instroom vanuit andere sectoren kan worden gestimuleerd. Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Nieuwe cao: 6% loonsverhoging in Groen, Grond en Infrastructuur | Infrasite
Grondverzet bulldozer - Ivo Ketelaar Fotografie

Nieuwe cao: 6% loonsverhoging in Groen, Grond en Infrastructuur

Grondverzet bulldozer – Ivo Ketelaar Fotografie

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Groen, Grond en Infrastructuur voor de jaren 2022 en 2023. In die periode gaan de lonen met 6 procent omhoog. De gemaakte afspraken moeten verder zorgen voor meer duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aantrekkelijk houden van de sector.

Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra, geeft aan dat er diverse intensieve gespreksrondes aan het onderhandelingsresultaat voorafgingen. Dat heeft geleid tot een nieuwe cao die op 1 januari 2022 ingaat en voor een periode van twee jaar geldt. In die periode gaan de lonen viermaal omhoog: tweemaal met 2 procent en ook twee keer met 1 procent. Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan omhoog.

Seniorenregeling uitgebreid

Een andere belangrijke verandering in de cao is de uitbreiding van de seniorenregeling. Die moet helpen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. De betrokken partijen hechten hier veel waarde aan omdat een groot deel van de werknemers in de sector 60 jaar of ouder is. Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds. Die regeling wordt in de nieuwe cao verder uitgebreid. Een andere afspraak die de cao-partijen hebben gemaakt is de verlenging van de PAWW voor het derde ww-jaar.

Onderzoek naar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Dat er nu een resultaat ligt, stemt de werkgevers- en werknemersorganisaties tevreden. Toch kijken Cumela, Het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen ook al naar nieuwe verbeteringen in de cao voor de jaren na 2023. In die geest zal bijvoorbeeld onderzocht worden hoe aantrekkelijk de arbeidsvoorwaarden in de sector groen, grond en infra zijn ten opzichte van andere bedrijfstakken. Ook zal worden onderzocht of en hoe de instroom vanuit andere sectoren kan worden gestimuleerd. Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam