Cao Bouw & Infra op hele sector van toepassing

Bord werk in uitvoering
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De cao Bouw & Infra is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de nieuwe cao van toepassing is op alle werkgevers en werknemers in de sector, ook als een bedrijf niet is aangesloten bij een cao-partij.

De werkgeversorganisaties en vakbonden in de bouw en infra werden het afgelopen mei eens over een nieuwe cao voor een periode van twee jaar. Nadat de leden van de onderhandelende partijen groen licht gaven, trad de cao met terugwerkende kracht in werking voor de jaren 2021 en 2022. In die periode krijgen de werknemers in de bouw en infra er 4,5 procent loon bij. Er is een diplomabonus van 2.500 euro voor mensen die een BBL-opleiding afronden op niveau 2, 3 of 4. Verder staan er onder meer afspraken in de cao die het makkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Nu heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao dus algemeen verbindend verklaard. Hierdoor moeten ook bedrijven die niet bij één van de cao-partijen zijn aangesloten zich aan de afspraken houden. Dit moet voorkomen dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat.

Een groep van dertien bedrijven had via een advocaat zijn bedenkingen geuit tegen de algemeenverbindendverklaring. Volgens hen zou de de cao onvoldoende representatief zijn. Zo zou er iets niet kloppen aan de manier waarop is bepaald hoeveel mensen er binnen de werkingssfeer vallen, maar daarin gaat het ministerie dus niet mee. De cao is naar schatting van toepassing op zo’n 110.000 mensen.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Cao Bouw & Infra op hele sector van toepassing | Infrasite

Cao Bouw & Infra op hele sector van toepassing

Bord werk in uitvoering
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De cao Bouw & Infra is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de nieuwe cao van toepassing is op alle werkgevers en werknemers in de sector, ook als een bedrijf niet is aangesloten bij een cao-partij.

De werkgeversorganisaties en vakbonden in de bouw en infra werden het afgelopen mei eens over een nieuwe cao voor een periode van twee jaar. Nadat de leden van de onderhandelende partijen groen licht gaven, trad de cao met terugwerkende kracht in werking voor de jaren 2021 en 2022. In die periode krijgen de werknemers in de bouw en infra er 4,5 procent loon bij. Er is een diplomabonus van 2.500 euro voor mensen die een BBL-opleiding afronden op niveau 2, 3 of 4. Verder staan er onder meer afspraken in de cao die het makkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Nu heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao dus algemeen verbindend verklaard. Hierdoor moeten ook bedrijven die niet bij één van de cao-partijen zijn aangesloten zich aan de afspraken houden. Dit moet voorkomen dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat.

Een groep van dertien bedrijven had via een advocaat zijn bedenkingen geuit tegen de algemeenverbindendverklaring. Volgens hen zou de de cao onvoldoende representatief zijn. Zo zou er iets niet kloppen aan de manier waarop is bepaald hoeveel mensen er binnen de werkingssfeer vallen, maar daarin gaat het ministerie dus niet mee. De cao is naar schatting van toepassing op zo’n 110.000 mensen.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam