Beesel, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaplan Waterveiligheid, Waterschap Limburg

2,5 procent loon erbij in waterbouw

Foto: Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

In het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao waterbouw is onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken. De overeenkomst moet een looptijd krijgen van één jaar.

FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben naar eigen zeggen “intensief en constructief” overleg gevoerd. Dat deden ze in een periode waarin ze niet fysiek bij elkaar konden komen en er diverse zware dossiers op tafel lagen en liggen, zoals de stikstofproblematiek, PFAS en de coronapandemie. Veel bedrijven in de waterbouwsector zullen zeker de rest van dit jaar last hebben van het uitblijven van projecten door vergunningenproblemen en vertragingen in het op de markt komen van nieuwe opdrachten.

Behoud en instroom van personeel

Mede vanwege die uitdagingen wilden de partijen tot goede afspraken komen. Ze hebben onder meer ingezet op een goede uitwerking van het pensioenakkoord, behoud van werkgelegenheid en voldoende instroom van gekwalificeerd personeel. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht lopen van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De lonen gaan per 1 april met 2,5 procent omhoog en de tarieven voor diverse vergoedingen gaan op dezelfde datum met hetzelfde percentage omhoog.

FNV, CNV en de Waterbouwers hebben verder afgesproken “om vraag en aanbod in de sector in kaart te brengen en te zorgen voor bemiddeling van werknemers voor wie ontslag dreigt om deze bij andere bedrijven onder te brengen, met het oogmerk om hen te behouden voor de sector. De sector wil zich profileren als een aantrekkelijke, moderne en innovatieve sector.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.