CO2

Bij Heijmans voortaan alleen elektrisch leasen

Laadpunt Heijmans (bron: Heijmans)
Laadpunt Heijmans (bron: Heijmans)

Vanaf 2023 kunnen medewerkers bij Heijmans alleen nog voor een leasecontract voor elektrische personenauto’s kiezen. De huidige leasecontracten van brandstofauto’s op geel kenteken die lopen tot ná 2025, worden door Heijmans ingekort met een uiterlijke einddatum van 31 december 2025.

Het kiezen voor uitsluitend elektrisch leasen is onderdeel van een groter plan bij Heijmans om de CO2-uitstoot van het bedrijf als geheel drastisch terug te dringen. Dit jaar voerde Heijmans twee maatregelen in. In het eerste kwartaal van 2022 zijn alle berijders van grijze kentekenbussen die HVO 100 kunnen tanken verzocht om biodiesel te tanken. Daarnaast is in het tweede kwartaal besloten om alle kleine aggregaten tot 35 kVA hybride uit te voeren, dat wil zeggen een aggregaat met een kleine accu en een kleine dieselmotor. Alle aggregaten moeten voortaan afgetankt worden met HVO 100.

Mobiliteit

Het beleid lijkt inmiddels voor een deel zijn vruchten af te werpen. De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in de eerste twee kwartalen van 2022 met 11 procent gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2021. Deze daling is vooral het gevolg van een vermindering in het brandstofverbruik op projecten, zeggen ze bij Heijmans. Maar de uitstoot op kantoren en met name bij mobiliteit is toegenomen, waarschijnlijk omdat meer medewerkers op de kantoren werken.

Bouwen op stroom (bron: Heijmans)
Bouwen op stroom (bron: Heijmans)

Met het afstoten van de asfaltcentrales verschuift de aandacht meer naar het brandstofverbruik op de projecten van Heijmans. Daar komt bij dat op steeds meer projecten eisen worden gesteld ten aanzien van de stikstof- en fijnstofemissies. Naast CO2-reductie moet Heijmans ook meer aandacht geven aan deze emissies en is het nodig om materieel aan te passen.

Materieelstukken

Enerzijds kan dit door materieel te voorzien van nabehandelingssystemen. Anderzijds is het noodzakelijk om meer elektrisch aangedreven materieel te gebruiken. Intussen zijn er diverse kleine materieelstukken op elektrische aandrijving beschikbaar. Ook groter materieel is dit jaar aangeschaft. Levering van deze materieelstukken laat echter op zich wachten, waardoor Heijmans de effecten nog niet terugziet in de emissies.

Duurzame bouwplaats (bron: Heijmans)
Duurzame bouwplaats (bron: Heijmans)

Heijmans wil de CO2-emissie in stappen van tien procent per jaar ten opzichte van 2019 reduceren. Voor 2022 geldt een reductiedoelstelling van tien procent ten opzichte van de uitstoot van 2021. Bekeken ten opzichte van 2019 is de doelstelling nog niet gehaald. De reductie is nu 37 procent, terwijl de ambitie veertig procent is. Er worden voor de tweede helft van het jaar nog aanvullende maatregelen genomen.

Lees ook:

De race om schone stroom op de bouwplaats

Gashouders: mobiele laadpaal op biogas

Auteur: Redactie

Bij Heijmans voortaan alleen elektrisch leasen | Infrasite
CO2

Bij Heijmans voortaan alleen elektrisch leasen

Laadpunt Heijmans (bron: Heijmans)
Laadpunt Heijmans (bron: Heijmans)

Vanaf 2023 kunnen medewerkers bij Heijmans alleen nog voor een leasecontract voor elektrische personenauto’s kiezen. De huidige leasecontracten van brandstofauto’s op geel kenteken die lopen tot ná 2025, worden door Heijmans ingekort met een uiterlijke einddatum van 31 december 2025.

Het kiezen voor uitsluitend elektrisch leasen is onderdeel van een groter plan bij Heijmans om de CO2-uitstoot van het bedrijf als geheel drastisch terug te dringen. Dit jaar voerde Heijmans twee maatregelen in. In het eerste kwartaal van 2022 zijn alle berijders van grijze kentekenbussen die HVO 100 kunnen tanken verzocht om biodiesel te tanken. Daarnaast is in het tweede kwartaal besloten om alle kleine aggregaten tot 35 kVA hybride uit te voeren, dat wil zeggen een aggregaat met een kleine accu en een kleine dieselmotor. Alle aggregaten moeten voortaan afgetankt worden met HVO 100.

Mobiliteit

Het beleid lijkt inmiddels voor een deel zijn vruchten af te werpen. De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in de eerste twee kwartalen van 2022 met 11 procent gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2021. Deze daling is vooral het gevolg van een vermindering in het brandstofverbruik op projecten, zeggen ze bij Heijmans. Maar de uitstoot op kantoren en met name bij mobiliteit is toegenomen, waarschijnlijk omdat meer medewerkers op de kantoren werken.

Bouwen op stroom (bron: Heijmans)
Bouwen op stroom (bron: Heijmans)

Met het afstoten van de asfaltcentrales verschuift de aandacht meer naar het brandstofverbruik op de projecten van Heijmans. Daar komt bij dat op steeds meer projecten eisen worden gesteld ten aanzien van de stikstof- en fijnstofemissies. Naast CO2-reductie moet Heijmans ook meer aandacht geven aan deze emissies en is het nodig om materieel aan te passen.

Materieelstukken

Enerzijds kan dit door materieel te voorzien van nabehandelingssystemen. Anderzijds is het noodzakelijk om meer elektrisch aangedreven materieel te gebruiken. Intussen zijn er diverse kleine materieelstukken op elektrische aandrijving beschikbaar. Ook groter materieel is dit jaar aangeschaft. Levering van deze materieelstukken laat echter op zich wachten, waardoor Heijmans de effecten nog niet terugziet in de emissies.

Duurzame bouwplaats (bron: Heijmans)
Duurzame bouwplaats (bron: Heijmans)

Heijmans wil de CO2-emissie in stappen van tien procent per jaar ten opzichte van 2019 reduceren. Voor 2022 geldt een reductiedoelstelling van tien procent ten opzichte van de uitstoot van 2021. Bekeken ten opzichte van 2019 is de doelstelling nog niet gehaald. De reductie is nu 37 procent, terwijl de ambitie veertig procent is. Er worden voor de tweede helft van het jaar nog aanvullende maatregelen genomen.

Lees ook:

De race om schone stroom op de bouwplaats

Gashouders: mobiele laadpaal op biogas

Auteur: Redactie