Vermeend benoemd tot lid RvC Imtech

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat de heer dr. W.A.F.G (Willem) Vermeend (58) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 april 2007 is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen Imtech N.V.

Willem Vermeend bezit de Nederlandse nationaliteit. De heer Vermeend houdt geen aandelen in de vennootschap. De benoeming is in het belang van de vennootschap, gezien zijn kennis van financiële en fiscale verslaglegging en ervaring op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, de informatiseringsbranche en het internationaal ondernemen. De heer Vermeend zal –naast mevrouw De Boer– als vertrouwenscommissaris voor de overlegorganen optreden.

Zijn benoeming komt voort uit het aftreden van de heer prof.dr. B. (Bert) de Vries in verband met de maximale zittingsperiode van 12 jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Imtech N.V. per 11 april 2007 is als volgt:

  • Ir. R.M.J. (Rudy) van der Meer, voorzitter;
  • E.A. (Eric) van Amerongen;
  • Mw. Drs. G.J. (Dien) de Boer-Kruyt;
  • Drs. P.J. (Peter) Groenenboom;
  • Drs. A. (Harry) van Tooren;
  • Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.