Aanbieden rapport EIB: Bouwend Nederland

Bouw- en infrasector jaarlijks 1 miljard kwijt aan uitval personeel

Foto bij nieuwsbericht Bouwend Nederland, 09-09-2020

De bouw- en infrasector is jaarlijks zo’n 1 miljard euro kwijt aan uitval van personeel. Die kosten zijn becijferd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Door meer te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen ziekteverzuim en daarmee ook de kosten van uitval teruggebracht worden.

Uitval zit niet alleen in ziekteverzuim, maar ook in arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies. De kosten lopen op naarmate werknemers ouder worden. Vooral functiegroepen als metselaar, ijzervlechter, stukadoor en stratenmaker zijn kwetsbaar. Kleine bedrijven krijgen gemiddeld twee keer zo veel ziekteverzuim te verduren als grote bedrijven.

De sector heeft de komende jaren veel mensen nodig voor grote opgaves als de energietransitie, het op peil houden van de infrastructuur en het bouwen van voldoende woningen. Daarom pleit het EIB voor meer investeren in duurzame inzetbaarheid en beter monitoren wat er al gebeurt. Er is nu nog te weinig bekend over het effect van allerlei maatregelen. Het EIB stelt voor om goed te kijken naar de effectiviteit over meerdere jaren. Ook zouden alle betrokken partijen kennis en ervaringen vaker met elkaar moeten delen. Daarnaast zouden verdere robotisering en digitalisering kunnen helpen om het werk te verlichten.

Minder tijdsdruk

Vervroegd pensioen is ook een van de oplossingen die het EIB ziet om het ziekteverzuim terug te dringen. Vooral voor bouwplaatspersoneel ziet het onderzoeksinstituut kansen. In de nieuwe cao Bouw & Infra zijn er afspraken over gemaakt. Ook beroepen als uitvoerder, werkvoorbereider, projectleider vergen meer aandacht gezien het complexe werk in de keten.

Betere samenwerking in de keten en minder tijdsdruk zou flink kunnen schelen in de uitval van personeel. Per bouwproject zou het onderwerp duurzame inzetbaarheid bij alle partijen op de agenda moeten staan, bepleit het EIB. Als voorbeeld noemt het onderzoeksinstituut de samenwerking op dit terrein van netwerkbedrijven en ondergrondse infrabedrijven. Die samenwerking zou als basis kunnen dienen voor een verbreding in de vorm van een protocol voor duurzame samenwerking. De sector zou dat samen met gemeenten en corporaties kunnen ontwikkelen.

Veertigers en vijftigers

Een groep die volgens het EIB te weinig in beeld is bij bedrijven zijn de veertigers en vijftigers. Weliswaar is hun pensioen nog niet in zicht, maar ze doen soms al tientallen jaren zwaar werk. Bouwend Nederland gebruikt de uitkomsten van het rapport voor de verdere doorontwikkeling van het meerjarenprogramma ‘Blijven investeren in ontwikkeling’, dat langer gezond werken in de bouw stimuleert.

De belangrijkste resultaten van het rapport zijn afgelopen woensdag in het Bouwhuis in Zoetermeer gepresenteerd. Aansluitend is het door Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen overhandigd aan Petra van Golen, die aanwezig was namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bouw- en infrasector jaarlijks 1 miljard kwijt aan uitval personeel | Infrasite
Aanbieden rapport EIB: Bouwend Nederland

Bouw- en infrasector jaarlijks 1 miljard kwijt aan uitval personeel

Foto bij nieuwsbericht Bouwend Nederland, 09-09-2020

De bouw- en infrasector is jaarlijks zo’n 1 miljard euro kwijt aan uitval van personeel. Die kosten zijn becijferd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Door meer te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen ziekteverzuim en daarmee ook de kosten van uitval teruggebracht worden.

Uitval zit niet alleen in ziekteverzuim, maar ook in arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies. De kosten lopen op naarmate werknemers ouder worden. Vooral functiegroepen als metselaar, ijzervlechter, stukadoor en stratenmaker zijn kwetsbaar. Kleine bedrijven krijgen gemiddeld twee keer zo veel ziekteverzuim te verduren als grote bedrijven.

De sector heeft de komende jaren veel mensen nodig voor grote opgaves als de energietransitie, het op peil houden van de infrastructuur en het bouwen van voldoende woningen. Daarom pleit het EIB voor meer investeren in duurzame inzetbaarheid en beter monitoren wat er al gebeurt. Er is nu nog te weinig bekend over het effect van allerlei maatregelen. Het EIB stelt voor om goed te kijken naar de effectiviteit over meerdere jaren. Ook zouden alle betrokken partijen kennis en ervaringen vaker met elkaar moeten delen. Daarnaast zouden verdere robotisering en digitalisering kunnen helpen om het werk te verlichten.

Minder tijdsdruk

Vervroegd pensioen is ook een van de oplossingen die het EIB ziet om het ziekteverzuim terug te dringen. Vooral voor bouwplaatspersoneel ziet het onderzoeksinstituut kansen. In de nieuwe cao Bouw & Infra zijn er afspraken over gemaakt. Ook beroepen als uitvoerder, werkvoorbereider, projectleider vergen meer aandacht gezien het complexe werk in de keten.

Betere samenwerking in de keten en minder tijdsdruk zou flink kunnen schelen in de uitval van personeel. Per bouwproject zou het onderwerp duurzame inzetbaarheid bij alle partijen op de agenda moeten staan, bepleit het EIB. Als voorbeeld noemt het onderzoeksinstituut de samenwerking op dit terrein van netwerkbedrijven en ondergrondse infrabedrijven. Die samenwerking zou als basis kunnen dienen voor een verbreding in de vorm van een protocol voor duurzame samenwerking. De sector zou dat samen met gemeenten en corporaties kunnen ontwikkelen.

Veertigers en vijftigers

Een groep die volgens het EIB te weinig in beeld is bij bedrijven zijn de veertigers en vijftigers. Weliswaar is hun pensioen nog niet in zicht, maar ze doen soms al tientallen jaren zwaar werk. Bouwend Nederland gebruikt de uitkomsten van het rapport voor de verdere doorontwikkeling van het meerjarenprogramma ‘Blijven investeren in ontwikkeling’, dat langer gezond werken in de bouw stimuleert.

De belangrijkste resultaten van het rapport zijn afgelopen woensdag in het Bouwhuis in Zoetermeer gepresenteerd. Aansluitend is het door Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen overhandigd aan Petra van Golen, die aanwezig was namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite