Eerste bijdrage uit fonds onderwijsinnovatie gemeente ‘s-Hertogenbosch

Wethouder Logister overhandigde woensdag 18 mei een cheque van zo’n €150.000 aan het Koning Willem I College. Het is de eerste bijdrage uit het fonds voor onderwijsinnovatie. Jeanette Noordijk, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, nam de cheque in ontvangst. De school gaat het bedrag inzetten voor de ontwikkeling van 3 nieuwe opleidingen in de smart technologie. Dat doet zij samen met ASTRIN (Association of Traffic Industries in the Netherlands), Enexis en VOC (Vakopleiding Carrosserie).

Doel

De ontwikkeling van de 3 nieuwe opleidingen sluit aan op het doel van het fonds. Wethouder Logister: ‘We willen met het fonds vernieuwing in het onderwijs een impuls geven. Daarnaast moet het zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Koning Willem I College kan met de bijdrage samen met het bedrijfsleven belangrijke stappen zetten in de smart technologie branche. Zo ontstaat ook een duurzaam partnerschap.’

Eerste afnemer

Het Koning Willem I College is de eerste organisatie die gebruik maakt van het fonds. De school besteedt het bedrag aan 3 opleidingen op mbo-niveau 3 en 4. Allen in de smart technologie: Smart City, Smart Energy en Smart Schadeherstel. Jeanette Noordijk: ‘Om de nieuwe opleidingen in te kleuren, trekken we samen op met het bedrijfsleven. Vanuit een behoefte om nu en in de toekomst veranderingen in het werk te blijven vertalen naar het onderwijs.’ De nieuwe opleidingen zijn voor studenten, technici en monteurs die al in de branche werken. We verwachten dat er door smart technologie meer nieuwe banen komen.

Vernieuwing stimuleren

De gemeente is op zoek naar vernieuwende ideeën om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarvoor is in de komende 3 jaar een budget van €1.865.000 beschikbaar. De aanvrager kan een eenmalige bijdrage krijgen. Hiermee kan hij of zij een innovatief idee of project voor het onderwijs en/of kinderopvang uitwerken. De aanvrager moet aantonen dat het idee bijdraagt aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. De gemeente vergoedt maximaal de helft. De aanvrager betaalt de andere helft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch (Den Bosch)