Bouwend Nederland: Arbeidsinspectie maakt stemming tegen bouwsector

beeld is genuanceerder dan uit de berichtgeving van de Arbeidsinspectie blijkt

Elk ongeval op de bouwplaats is er een teveel. Maar dat de Arbeidsinspectie de bouw door open deuren in te trappen ieder jaar opnieuw als meest gevaarlijke bedrijfstak in de hoek zet, getuigt van weinig respect voor de grote inspanning die deze sector verricht om het aantal ongevallen terug te dringen.

Werken aan een bouwwerk is nu eenmaal anders dan het bakken van brood. In tegenstelling tot een bakker wordt een bouwer tijdens het productieproces onder andere geconfronteerd met telkens wisselende ontwerpen (geen massaproductie). Veelal worden die door externe partijen aangeleverd, die meestal in de ontwerpfase (nog) onvoldoende rekening houden met de maakbaarheid én de gezondheid en veiligheid van werknemers in de uitvoeringsfase.

Een bouwer heeft verder te maken met steeds wisselende productielocaties (niet stationair), het steeds weer opnieuw moeten inrichten van de productielocatie inclusief de bijbehorende arbo-voorzieningen, en wisselende condities waaronder gewerkt moet worden (in de buitenlucht). Stuk voor stuk factoren die niet beheersbaar en onberekenbaar zijn. In dat opzicht is de bouw uniek en dus ook onvergelijkbaar met andere sectoren. Het zou dan ook beter zijn als de ontwikkeling van de ongevalcijfers in de bouw op haar eigen merites wordt beoordeeld.

Genuanceerd
De conclusie kan niet anders zijn dan dat elk ongeval er één teveel is. Echter, de bouwsector loopt daarom al jaren voorop als het gaat om het terugdringen van het aantal ongevallen. Dat blijkt ook wel uit het cijfermateriaal van de stichting Arbouw, die in tegenstelling tot de Arbeidsinspectie, al het personeel meeneemt dat valt onder de CAO Bouwnijverheid, de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, de CAO Afbouw, en de CAO Natuursteenbedrijf.

Uit die cijfers blijkt dat het aantal ongevallen met verzuim is gedaald van 5,9 procent in 2005 naar 4,0 procent in 2008. Hoewel de laatste cijfers over 2009 nog niet bekend zijn, is voor Bouwend Nederland duidelijk dat het beeld genuanceerder is dan uit de berichtgeving van de Arbeidsinspectie en het ministerie van Sociale Zaken blijkt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Illegale arbeid in bouw sterk toegenomen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland