CNV: Start onderhandelingen bouw-cao

CNV: werkgelegenheid en behoud van koopkracht centraal

Dinsdagmiddag 6 april 2010 om 13.00 uur starten de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 160.000 werknemers in de bouw. “We zitten nog middenin de crisis, maar we moeten wel vooruit blijven kijken”, zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen. “We hebben straks weer keihard mensen nodig. We willen daarom stevige afspraken maken over behoud van werknemers en instroom van nieuwe leerlingen.”

De huidige cao loopt pas eind december af. “Toch willen we nu al met de onderhandelingen beginnen”, zegt Lokhorst. “Vanwege de crisis zitten we in een weerbarstige markt. Er is veel onzekerheid en onrust. Een nieuwe cao, met goede afspraken, kan bijdragen aan meer rust in de sector.”

Loonsverhoging
CNV Vakmensen wil een eenjarige cao (van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012), met een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 januari 2011. Lokhorst: “De mensen moeten hun koopkracht behouden. Een nullijn is voor ons onbespreekbaar. Want wij zien de bui al hangen. Hoe alle bezuinigingsmaatregelen precies uitpakken, weet niemand, maar het ziet ernaar uit dat we te maken krijgen met stevige lastenverzwaringen. Een loonsverhoging van 1,25 procent is dan zeer reëel.”

Crisis
CNV Vakmensen wil ook een aantal crisisafspraken uit de vorige cao voortzetten tot eind 2011. Bijvoorbeeld het project ‘Anticyclisch Opleiden’, waarbij bedrijven hun werknemers op kosten van de bedrijfstak kunnen laten scholen, onder de voorwaarde dat zij nieuwe leerlingen een werkplek bieden.

Ook het vangnet voor oudere werknemers (55+), die anders bij ontslag hun aanvullende pensioenregelingen dreigen kwijt te raken, moet tot eind 2011 blijven bestaan.

Investeren in vakmanschap
Verder vindt CNV Vakmensen het belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd in vakmanschap en het erkennen van competenties. “In de bouw streven we naar zoveel mogelijk gekwalificeerde mensen”, vindt Lokhorst. “Dat betekent dat we alle werknemers in staat stellen om hun kennis en vaardigheden te voorzien van een erkend diploma. We kennen daarvoor nu het EVC-project: erkenning van verworven competenties. Wij willen daar graag een structurele voorziening van maken.”

Het succesvolle loopbaantraject, waarmee werknemers om een nieuwe stap in hun loopbaan kunnen maken, moet toegankelijk worden voor alle werknemers. Dus ook het uitvoerend, technisch en administratief personeel (de zogenaamde uta-werknemers).

Veiligheid
In het kader van veiligheid wil CNV Vakmensen de cursussen ‘Nederlands op de bouwvloer’ verplicht stellen. Relevante veiligheidsvoorschriften moeten voor iedereen op de bouwplaats te begrijpen zijn.

Doorgeschoten flexibilisering
Lokhorst vindt dat de flexibilisering, de uitbesteding van werkzaamheden en de inzet van zzp’ers in de bouw te ver zijn doorgeschoten. “Het gevolg is dat het draagvlak onder de cao, en daarmee de financiering van belangrijke collectieve voorzieningen, is afgenomen. Dat vinden we geen goede ontwikkeling. We willen de trend van flexibilisering graag een halt toeroepen. Daarom stellen we voor om hier samen met de werkgevers studie naar te doen.”

De onderhandelingen over de nieuwe bouw-cao beginnen dinsdagmiddag 6 april 2010 om 13.00 uur.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over het ervaringscertificaat (EVC) in Infrasite Nieuws Bouwsector aan de slag met ervaringscertificaat
Lees ook in de Infrasite Special Personeel & Carriere het artikel Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CNV Vakmensen