Hoe effectief is EU spoorbeleid?

een allesomvattende internationale conferentie over verleden, heden en toekomst van EU spoorregelgeving

Hoe effectief is regelgeving vanuit de Europese Unie voor de rail sector in Europa tot nu toe geweest? Hebben de EU richtlijnen de lidstaten daadwerkelijk eerlijke concurrentie opgeleverd in de afgelopen jaren? Deze en andere vragen worden gesteld én beantwoord tijdens de internationale conferentie Effectiveness of EU Rail Policy. De conferentie heeft als doel om diverse kwesties te evalueren, zoals het beleidsvormingsproces van de EU regelgeving en de huidige status ervan. Daarnaast wordt ook de toekomst van het Europese spoorbeleid besproken. De conferentie vindt in Brussel plaats op 22 juni 2010. De organisatoren van de bekende Europese vakbeurs in de branche, Rail-Tech Europe, zijn de initiatiefnemers van deze conferentie. Zij constateerden de aanwezige behoefte in de railmarkt aan een ontmoetingsmoment waar de doelmatigheid en de voortgang van deze grensoverschrijdende regelgeving kan worden besproken en bediscussieerd. Om die reden hebben zij dit internationale platform gecreëerd waar de Europese spoorwegsector deze zomer bij elkaar kan komen. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het Institute for Transport Studies verbonden aan de Universiteit van Leeds in Engeland. Dit instituut heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit belangrijke onderwerp voor de Europese rail sector.

Europese spoorwegen hebben gedurende het laatste decennium ingrijpende veranderingen ondergaan. Via drie Railway Packages heeft de Europese Commissie wetgeving ingevoerd om daarmee de intermodale concurrentie in zowel de markt voor passagiers- als voor vrachtvervoer te vergroten. Onder deze wetgeving hebben lidstaten onder meer een scheiding aan moeten brengen tussen de exploitatie van infrastructuur en vervoer. Ook is door deze wetgeving de markt voor het goederenvervoer per spoor voor de concurrentie opengesteld. Daarnaast is vanaf afgelopen maand (januari 2010) ook de exploitatie van het internationale personenvervoer vrijgegeven. De Commissie overweegt nu verdere hervormingen, met inbegrip van mogelijke openstelling van de binnenlandse markt voor reizigers. Als gevolg van deze uitgebreide hervormingen gaan er stemmen op voor sterke nationale regelgevende instanties die toezicht moeten houden op alle spoor gerelateerde diensten binnen landsgrenzen. Dit is volgens sommigen noodzakelijk om aan alle internationale spelers een eerlijke toegang tot nationale markten te kunnen garanderen.

Toch zijn er twijfels over de effectiviteit van deze hervormingen. Deels berusten deze op het feit dat bepaalde lidstaten de Europese wetgeving niet volledig geïmplementeerd hebben. De Europese Commissie neemt momenteel maatregelen ter handhaving van deze EU richtlijnen. Ook bereidt de Commissie een herschikking van deze wetgeving voor. Daarentegen wordt er ook betoogd dat een deel van de voorwaarden die noodzakelijk zijn om de hervormingen tot een succes te maken niet aanwezig zijn. Daarmee wordt met name een adequate financiering van de spoorweginfrastructuur in alle lidstaten bedoeld alsmede de doorberekening van externe kosten op andere vervoerswijzen.

In de afgelopen jaren is het Institute for Transport Studies bezig geweest met een aantal onderzoeksprojecten. Hiermee heeft dit instituut een bijdrage geleverd aan het identificeren van succesvolle praktijkvoorbeelden wat betreft de uitvoering van het EU spoorbeleid. Maar daarnaast heeft het ook onderzocht hoe effectief het beleid is geweest. De resultaten van dit en ander onderzoek, evenals de toekomstplannen van de Commissie, worden besproken tijdens de conferentie van juni. Daar komen uiteraard ook de meningen van belanghebbenden uit het bedrijfsleven aan bod om op die manier gezamenlijk de toekomst van de Europese rail markt te bespreken en de richting te bepalen waarin het zou moeten gaan.

De conferentie heeft de volgende thema’s: Europees spoorbeleid, regelgeving, concurrentie in de reizigersmarkt en concurrentie in de markt voor vrachtvervoer. Elke sessie eindigt met een forumdiscussie. Hooggekwalificeerde sprekers delen hun vakkennis, ervaringen en standpunten met het publiek. In de sessie over het EU-beleid op railgebied zijn reeds bevestigde sprekers bijvoorbeeld Maurizio Castelletti, werkzaam bij DG TREN, Johannes Ludewig, executive director bij de Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) en Chris Nash van het Britse Institute for Transport Studies.

Andere sprekers die zich op dit moment al hun medewerking toegezegd hebben zijn Karsten Otte, werkzaam voor de Duitse Bundesnetzagentur en Emile Quinet van het Franse Instituut PSE-ENPC (School of Economics École des Ponts ParisTech). Beiden delen hun deskundigheid met de toehoorders in de sessie over regelgeving. Concurrentie in de reizigersmarkt wordt als thema behandeld door Michel Quidort, voorzitter van de European Passenger Transport Operators (EPTO) en Jan-Eric Nilsson van het Zweedse National Road and Transport Research Institute (VTI).

De organisatoren van deze conferentie, Europoint Rail Technology Conferences & Exhibitions uit Zeist en het Institute for Transport Studies, verwachten in juni een succesvolle interactie te bereiken tussen de sprekers, forumdeelnemers en alle overige conferentiedeelnemers. Dit resulteert naar verwachting in onderlinge uitwisseling van succesvolle praktijkvoorbeelden, het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en in daadwerkelijke vooruitgang.

Meer informatie
U vindt het programma en aanvullende informatie op www.railpolicy.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europoint Conferences & Exhibitions