Zeevaart schoner door internationale afspraken

Den Haag – De milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is tot een principeovereenkomst gekomen over vergaande maatregelen om luchtverontreiniging door zeeschepen tegen te gaan. Staatssecretaris Huizinga is verheugd over de overeenkomst omdat deze een positieve bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om een van de belangrijkste doelstellingen van de Beleidsbrief Zeevaart te bereiken. Het kabinet heeft op 4 april 2008 ingestemd met deze beleidsbrief.

Door schonere brandstof zal de uitstoot van fijnstof en zwaveloxiden verminderen. In speciale gebieden, zoals de Noordzee, mag er vanaf 2010 ruim 33 procent minder zwavel in brandstof zitten dan nu. Vanaf 2015 moet dit met minstens 93 procent worden teruggebracht. Naast deze maatregelen voor speciale gebieden is afgesproken dat wereldwijd vanaf 2012 tenminste 30 procent minder zwavel in brandstof mag zitten.

Ook is afgesproken dat vanaf 2020 mondiaal alleen nog schone gedestilleerde brandstof mag worden gebruikt, tenzij technologieën worden toegepast die even effectief zijn. Daarmee wordt het gebruik door zeeschepen van sterk vervuilende residuale brandstof, een teerachtig afvalproduct van de petroleumindustrie, aan banden gelegd.

In 2018 vindt een evaluatie plaats over de beschikbaarheid van schone brandstoffen. Mocht deze brandstof onvoldoende beschikbaar zijn, dan wordt de datum voor schone gedestilleerde brandstof verschoven van 2020 naar 2025.

De uitstoot van stikstofoxiden door nieuwe dieselmotoren wordt sterk teruggedrongen. Zo wordt de emissienorm voor nieuwe motoren vanaf 2011 gemiddeld 20 procent strenger dan nu. Vanaf 2016 moeten nieuwe motoren in speciale regionale gebieden voldoen aan normen die 80 procent strenger zijn dan nu. Deze regionale norm gaat ook voor de Noordzee gelden.

De principeovereenkomst zal nu de gebruikelijke IMO procedure doorlopen. De komende maanden worden de details van de uitwerking nader bekeken, en tijdens de volgende bijeenkomst, in oktober 2008, worden deze maatregelen naar verwachting definitief aangenomen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Huizinga wil schonere zeevaart

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat