Een derde van FNV Bouw-leden denkt na over ander werk

Woerden – Een enquête van de regio Noordwest van FNV Bouw laat zien dat een derde van haar leden nadenkt over een andere functie of werk in een andere sector. Als voornaamste reden geeft men aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Verder blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de respondenten behoefte heeft aan opleidingsmogelijkheden, vooral voor jongeren blijkt dat belangrijk te zijn.

De enquête is gehouden onder 5.000 leden in de regio. Leden is gevraagd naar ervaringen in hun huidige werk, ideeën over werk in de toekomst en een aantal andere zaken, waaronder opleidingsbehoefte. Ruim 750 leden uit verschillende sectoren in de bouw hebben aan de enquête deelgenomen.

"Het is een belangrijk signaal dat één op de drie leden op zoek is naar een andere functie of wil gaan werken in een andere sector”, aldus voorzitter Dick van Haaster van FNV Bouw. “Ruim 23% wil graag een andere functie binnen de huidige sector, 13% wil overstappen naar een andere sector. Verder overweegt 20% van de leden zelfstandig (ZZP-er) te worden.” Er zijn verschillende redenen waarom men zou willen veranderen van baan. Van Haaster: “De belangrijkste is dat men op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Verder zijn financiële overwegingen soms een reden, maar ook gezondheidsaspecten.”

In de enquête is ook gevraagd naar de behoefte aan opleidingsmogelijkheden. De leden van FNV Bouw blijken dit een belangrijk thema te vinden. Zo zegt 55% van de respondenten wel een opleiding te willen volgen. Daarvan hebben jongeren het meeste behoefte aan opleiding (82%), gevolgd door de leeftijdscategorie tussen de 40 en 50 jaar (59%). Onder de groep mensen boven de 50 jaar heeft een derde hier belangstelling voor. Ruim de helft van de respondenten weet dat er binnen het bedrijf waar men werkt een opleidingsplan voorhanden is. Maar in de bouw bijvoorbeeld bestaat bij veel leden het beeld, overigens ten onrechte, dat een dergelijk plan niet voor hen geldt.

Op 19 april 2008 organiseert de regio Noordwest een ‘Doe-dag’ in Amersfoort om mensen te informeren over allerlei onderwerpen die te maken hebben met (gezond) werk, opleiding, loopbaanondersteuning, deeltijdwerk en pensioen. Van Haaster: “Je kunt die dag je eigen programma samenstellen en kiezen voor onderwerpen die jou aanspreken. En je krijgt direct antwoord op je vragen. Want weten hoe regelingen werken is één, maar het goed voor jezelf organiseren is twee.“ Naast informatie is er ook entertainment voor de bezoeker, zoals een culinaire speech van Pierre Wind. Vakbondsleden, partners, or-leden, werkgevers en vertegenwoordigers van allerlei instanties zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.fnvbouw.nl, Noordwest. Aanmelden kan via FNV Bouw regio Noord West op telefoonnummer 0348 – 465600 of per email: rknoordwest@fnvbouw.nl. Het programma wordt dan thuisgestuurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw