KNV: Logistiek is innovatief sleutelgebied

Den Haag – De logistieke sector verdient het om aangemerkt te worden als Innovatief sleutelgebied. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt innovatie op een aantal maatschappelijke terreinen zoals: energie, de zorg, veiligheid en water. ‘De logistieke sector hoort ook in dat rijtje’ zegt KNV-voorzitter Ir. W.N.C. Heeren ‘Nederland is Europees marktleider in logistieke kennis. Die voorsprong dreigen we te verliezen.’

Onder de missie ‘Werken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland’ richt het ministerie van Economische Zaken zich op zes zogenaamde sleutelgebieden. Zes markten waar door middel van innovatie zich grote kansen voordoen om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Dat de logistieke sector niet als sleutelgebied is aangemerkt, vindt de voorzitter van KNV Goederenvervoer niet terecht. ‘Ook vervoer levert hoogwaardige arbeidsplaatsen. Innovatie zit in onze genen. Nederland als kennisland en Nederland als distributieland kunnen niet zonder elkaar’ zegt hij in zijn jaarrede, waarin hij ook het KNV Innovatieprogramma lanceert.

Het KNV Innovatieprogramma is een initiatief vanuit de logistieke sector zelf. Het is onafhankelijk van subsidieverstrekkers. Het betreft realiseerbare en afgebakende plannen die ontwikkeld zijn door de sector en voor de sector. De zes projecten die benoemd zijn, komen voort uit een gemis aan concrete initiatieven op het betreffende gebied. Het zijn projecten die naar verwachting van de KNV Innovatiecommissie haalbaar zijn. Voor alle projecten werkt KNV samen met maatschappelijke partners. Deze marktpartijen nemen de projecten over en zorgen voor continuering ervan.

Een opvallend project is de Young Talent Pool Logistiek. Net afgestudeerde HBO-ers en academici gaan bij verschillende samenwerkende bedrijven als trainee praktijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door een lid van het management team van het desbetreffend bedrijf. De trainee kan nadat hij bij meerdere bedrijven kennis heeft opgedaan, bij een van de deelnemende bedrijven aan de slag. Het doel van dit project is om hoogopgeleid personeel te interesseren en te werven voor de logistiek en zo de kenniscomponent in de sector hoog te houden. De Young Talent Pool richt zich niet alleen op afgestudeerden van logistieke opleidingen, maar ook op andere disciplines, zoals economen of juristen.

Andere projecten die vandaag worden opgestart, zijn:

  • Bundeling van informatie van vele bronnen in een logistieke info database;
  • Compliancy. Dit heeft tot doel om verschillen en overeenkomsten in definities en standaarden in wet- en regelgeving in kaart te brengen, zodat deze op elkaar afgestemd kunnen worden;
  • ICT-X platform. Informatie en ervaring uitwisseling over ICT toepassingen;
  • Branchebreed programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat laagdrempelig, praktisch en meetbaar moet zijn. Hierover is contact met ‘Global Reporting Initiative’;
  • HRM Toolbox. Eenvoudige instrumenten voor logistieke bedrijven om hun HRM-beleid te verbeteren.

Uit deze projecten komen producten voort die via de KNV-partners, de marktpartijen ter beschikking worden gesteld aan alle logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

KNV-Goederenvervoer is de werkgeversorganisatie van de toonaangevende logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

KNV: Logistiek is innovatief sleutelgebied | Infrasite

KNV: Logistiek is innovatief sleutelgebied

Den Haag – De logistieke sector verdient het om aangemerkt te worden als Innovatief sleutelgebied. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt innovatie op een aantal maatschappelijke terreinen zoals: energie, de zorg, veiligheid en water. ‘De logistieke sector hoort ook in dat rijtje’ zegt KNV-voorzitter Ir. W.N.C. Heeren ‘Nederland is Europees marktleider in logistieke kennis. Die voorsprong dreigen we te verliezen.’

Onder de missie ‘Werken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland’ richt het ministerie van Economische Zaken zich op zes zogenaamde sleutelgebieden. Zes markten waar door middel van innovatie zich grote kansen voordoen om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Dat de logistieke sector niet als sleutelgebied is aangemerkt, vindt de voorzitter van KNV Goederenvervoer niet terecht. ‘Ook vervoer levert hoogwaardige arbeidsplaatsen. Innovatie zit in onze genen. Nederland als kennisland en Nederland als distributieland kunnen niet zonder elkaar’ zegt hij in zijn jaarrede, waarin hij ook het KNV Innovatieprogramma lanceert.

Het KNV Innovatieprogramma is een initiatief vanuit de logistieke sector zelf. Het is onafhankelijk van subsidieverstrekkers. Het betreft realiseerbare en afgebakende plannen die ontwikkeld zijn door de sector en voor de sector. De zes projecten die benoemd zijn, komen voort uit een gemis aan concrete initiatieven op het betreffende gebied. Het zijn projecten die naar verwachting van de KNV Innovatiecommissie haalbaar zijn. Voor alle projecten werkt KNV samen met maatschappelijke partners. Deze marktpartijen nemen de projecten over en zorgen voor continuering ervan.

Een opvallend project is de Young Talent Pool Logistiek. Net afgestudeerde HBO-ers en academici gaan bij verschillende samenwerkende bedrijven als trainee praktijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door een lid van het management team van het desbetreffend bedrijf. De trainee kan nadat hij bij meerdere bedrijven kennis heeft opgedaan, bij een van de deelnemende bedrijven aan de slag. Het doel van dit project is om hoogopgeleid personeel te interesseren en te werven voor de logistiek en zo de kenniscomponent in de sector hoog te houden. De Young Talent Pool richt zich niet alleen op afgestudeerden van logistieke opleidingen, maar ook op andere disciplines, zoals economen of juristen.

Andere projecten die vandaag worden opgestart, zijn:

  • Bundeling van informatie van vele bronnen in een logistieke info database;
  • Compliancy. Dit heeft tot doel om verschillen en overeenkomsten in definities en standaarden in wet- en regelgeving in kaart te brengen, zodat deze op elkaar afgestemd kunnen worden;
  • ICT-X platform. Informatie en ervaring uitwisseling over ICT toepassingen;
  • Branchebreed programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat laagdrempelig, praktisch en meetbaar moet zijn. Hierover is contact met ‘Global Reporting Initiative’;
  • HRM Toolbox. Eenvoudige instrumenten voor logistieke bedrijven om hun HRM-beleid te verbeteren.

Uit deze projecten komen producten voort die via de KNV-partners, de marktpartijen ter beschikking worden gesteld aan alle logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

KNV-Goederenvervoer is de werkgeversorganisatie van de toonaangevende logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)