Diefstal bij wegtransport jaarlijks minimaal 100 mln

Gezamenlijk persbericht convenantpartijen aanpak criminaliteit wegtransportsector

Den Haag – De jaarlijkse schade door diefstal in de wegtransportsector wordt geschat tussen
de 100 en 500 miljoen euro in Nederland. Het gaat hierbij om diefstal van zowel
voertuigen als ladingen. Gemakkelijk af te zetten consumenten goederen en metalen
zijn geliefde buit. Dit geldt ook voor oudere bedrijfswagens en koeltrailers.
Kleinere distributiewagens verdwijnen met name in grote steden, vrachtwagens lopen
het meeste risico in de regio´s Rotterdam en Roermond/Venlo.

Dit blijkt uit het
onderzoek `Zware jongens op de weg. Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector.´ dat in opdracht van de
ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd.
Het onderzoek richt zich op de kenmerken van de georganiseerde diefstal in de
wegtransportsector, zodat er gericht kan worden opgetreden tegen dit probleem.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er regionale risicogebieden voor vrachtwagens
en de lading zijn. In Nederland geldt dit voor de regio´s Rotterdam en Venlo-
Roermond. Een conclusie uit het rapport is dat het wegvervoer de zwakke schakel
in de logistieke keten is en daardoor vaker slachtoffer is van criminelen.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor maatregelen tegen de georganiseerde
diefstal in de wegtransportsector. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

  • Opleidingen, criminaliteitspreventie en voorlichting bij chauffeurs en transporteurs;
  • Maatregelen om aangiftebereidheid te vergroten;
  • Procedures voor werving en selectie van personeel en een beroepsverbod, zoals een waarschuwingslijst;
  • Samenwerking tussen opsporingsinstanties verbeteren;
  • Informatiehuishouding ten behoeve van de opsporing verbeteren;
  • Inventariseren van veilige parkeerplaatsen.

Veel van deze maatregelen zijn reeds genomen door de deelnemende partijen aan
het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector. Zij zullen de resultaten
uit het rapport gebruiken voor hun verdere werkzaamheden.

Het rapport Zware jongens op de weg kunt u downloaden op: www.minez.nl

De deelnemende partijen aan het convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector
zijn: Ministerie Economische Zaken, Ministerie van Justitie, Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, Ministerie van BZK, EVO, KNV, TLN, NDL en VvV

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken