Akkoord over CAO ProRail

Utrecht РProRail en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en VHS hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ruim 2.800 medewerkers van ProRail. Daarmee is het overleg over ̩̩n CAO voor geheel ProRail afgerond.

De Raad van Bestuur van ProRail is tevreden over het akkoord. “Hiermee sluiten we de achterliggende periode af en hebben we een evenwichtig en verantwoord pakket van arbeidsvoorwaarden”, aldus Anita Arts, lid van de Raad van Bestuur. De CAO heeft een looptijd van 1 april 2004 tot 1 maart 2007 en omvat een loonsverhoging van 2,75 procent over de totale looptijd. Daarbij gaat het om een loonstijging van 1 % per 1 januari 2005 en van 1,75% per 1 januari 2006. Voorts is afgesproken in de komende periode gezamenlijk vast te stellen wat de toekomstige arbeidsvoorwaarden voor ProRail moeten zijn in relatie tot de specifieke positie en financiering van de onderneming. Over het onderwerp veiligheid in relatie tot de werkomstandigheden worden afspraken gemaakt in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Daarnaast zijn maatregelen afgesproken voor een aantal specifieke onderwerpen. Zo is de vergoeding voor de kosten van woon/werkverkeer aangepast. In vergelijking met het eerder gedane eindbod vindt ProRail dit een goed en acceptabel akkoord. Het akkoord is vandaag door de betrokken partijen ondertekend. FNV en CNV leggen het akkoord als onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun achterban.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail