Betuweroute: Suurhoffbrug stuk stiller

Met het bijslijpen van de rails op de Suurhoffbrug in het Rotterdamse havengebied is een onverwacht grote reductie in de geluidsbelasting behaald. ‘Er komt nu 7 tot 9 decibel minder geluid vanaf dan voor het slijpen, en dat is echt aanzienlijk,’ vertelt omgevingsmanager Van Dam van de Projectorganisatie Betuweroute. ‘De techniek van het bijslijpen wordt vaker toegepast. Het hangt af van de uitgangssituatie hoeveel geluidsreductie het oplevert. In het geval van de Suurhoffbrug lagen de rails erg schuin, en daarom is de reductie zo groot.’

Het initiatief tot het bijslijpen van de rails op de Suurhoffbrug is genomen door het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Zij hebben bijna een jaar lang onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting in de gemeente Westvoorne, waarbij het geluid van de industrie, wegen en het spoor is gemeten. Hoewel het spoor niet het meeste lawaai veroorzaakte, kwam het geluid van de Suurhoffbrug wel als meest ergerlijk uit de bus,’ vertelt Van Dam. ‘Het Havenbedrijf heeft de samenwerking gezocht met de Projectorganisatie Betuweroute voor de engineeringskant en met Prorail Inframanagement voor de uitvoering van het project.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute