Ingenieur heeft geen imago- maar communicatieprobleem

Te vaak wordt primair vanuit de technische inhoud gecommuniceerd

Ingenieurs hebben geen imagoprobleem, zoals vaak wordt beweerd, maar een communicatieprobleem. Dat zegt ir. Remco de Boer, specialist op het gebied van techniekcommunicatie, in het nieuwste nummer van technologietijdschrift De Ingenieur. Hij pleit voor meer publieke bezieling, maar vooral voor betere communicatie. “Nog altijd wordt te vaak vanuit de techniek gecommuniceerd.”

De ingenieursbranche kwalificeert het eigen imago zelf vaak als slecht. En dús is er werk aan de winkel, aldus De Boer: “Als het beeld niet klopt, moet de communicatie beter. Klopt het slechte beeld wel dan moet de inhoud beter. Maar imago is een gek woord. Het ademt overmacht. Daarom wordt het ook zo vaak gebruikt. ‘We hebben een slecht imago’ is namelijk veel minder confronterend dan ‘We communiceren niet goed’.”

Vooral beroeps- en brancheorganisaties moeten de handschoen oppakken. “Zij kunnen zonder commercieel belang het ingenieursvak in al zijn facetten promoten. Nu ligt hun focus vooral op dienstverlening aan de leden en werk achter de schermen, terwijl het beroep juist is gebaat bij aanwezigheid op de voorgrond. Ingenieurs moeten het publieke debat zoeken. Maar van een georganiseerde, structurele deelname is tegenwoordig nauwelijks nog sprake.”

Volgens De Boer is juist nu hét moment om als branche meer in de schijnwerpers te gaan staan. “Wereldwijd is iedereen inmiddels doordrongen van de noodzaak van verduurzaming. Na de heldenrol in de industriële revolutie is het nu aan ingenieurs om de gevolgen ervan in goede banen te leiden. Opnieuw kan de vernufteling gloriëren. Goede communicatie is daarvoor essentieel. Maar juist daar gaat het vaak mis.”

Te vaak wordt primair vanuit de technische inhoud gecommuniceerd. Techniekorganisaties onderkennen wel degelijk het belang van communicatie. Maar het ontbreekt in veel gevallen aan een goede uitvoering. “Vooral de vertaalslag van technische inhoud naar de maatschappelijke relevantie loopt spaak. Ook algemene media zijn wel degelijk geïnteresseerd in ‘techniek’, als het ze maar in hun taal wordt aangereikt.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: de boer communicatie