Heij directeur Dienst Landelijk Gebied van het ministerie LNV

Den Haag – De heer drs. P.R. Heij is met ingang 15 augustus 2008 benoemd tot directeur Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgt de heer ing. H.J.W. Mulder op, die deze functie tot 1 april 2008 heeft bekleed en de overstap naar de gemeente Almere heeft gemaakt.

Peter Heij (50) studeerde bestuurskunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Van 1991 tot 2001 was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar hij diverse managementfuncties heeft bekleed, o.a. directeur Personeelsmanagement. Sinds 2001 werkt hij als plv. secretaris-generaal op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV