Heijmans realiseert prognose voor 2004

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. (vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur) heeft over het jaar 2004 een nettowinst behaald van € 75 miljoen exclusief een bijzondere last van € 30 miljoen in verband met boetebeschikkingen door de mededingingsautoriteiten. De eerder afgegeven prognose bedroeg € 66 miljoen. De toename van € 9 miljoen komt hoofdzakelijk voort uit een éénmalige belastingbate van per saldo € 8 miljoen (2003: € 5 miljoen).

Een positieve invloed op het resultaat ging uit van een 20% stijging van de verkoop van woningen, een belangrijke bijdrage van grote infrastructurele projecten en een versterking van de resultaten in België en Engeland. De verhuur van commercieel vastgoed verliep moeizaam en zoals verwacht was er sprake van margedruk in de bouw.
De financiële positie verbeterde aanzienlijk door een groei van de operationele kasstroom van € 59 miljoen tot € 219 miljoen en een afname van de netto schuld van € 350 miljoen ultimo 2003 naar € 199 miljoen. “In 2004 heeft Heijmans zijn financiële armslag versterkt en een stevig fundament gelegd voor verdere groei in de toekomst”, aldus voorzitter Guus Hoefsloot.

Voor 2005 verwacht Heijmans dat de netto winst, ten opzichte van 2004 op basis van IFRS van € 72 miljoen (voorlopig cijfer), met ruim 10% zal stijgen.

Heijmans zal aan de aandeelhouders over 2004 een dividend voorstellen van € 1,22 per gewoon aandeel.

Ontwikkelingen divisie Infrastructuur

De bedrijfsopbrengsten van Heijmans Infrastructuur daalden als gevolg van selectief beleid in aanbestedingen en het aflopen van enkele grote projecten. Dankzij het goede resultaat van de grote projecten werd een goed operationeel resultaat gerealiseerd van € 29 miljoen, waarmee de operationele marge uitkomt op 3,9%. In het resultaat zijn reorganisatiekosten inbegrepen van € 4 miljoen (€ 8 miljoen in 2003).
De totale markt van infrastructuur daalde in Nederland in 2004 volgens het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) met 1,5%. De onderhoudsmarkt groeide met 3,5%, de nieuwbouwmarkt daalde met 4%. De prijsniveaus zijn vaak onverantwoord laag. Niettemin vindt in de markt nog onvoldoende sanering plaats. De overheid als opdrachtgever selecteert steeds vaker op basis van ontwerp en kwaliteit en niet alleen op prijs. Dat is een goede ontwikkeling. Heijmans heeft zich in de markt selectief opgesteld en heeft rendement boven omzet gesteld. Zowel in de reguliere wegenbouw als in de activiteiten op het gebied van kabels
en leidingen werden herstructureringen afgerond die hebben geleid tot capaciteitsvermindering en efficiencyverhoging. De personeelsbezetting in deze activiteiten nam sterk af.

Grote infrastructurele projecten
Op het gebied van grote infrastructurele projecten is de Sophiatunnel in 2004 opgeleverd. De Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn worden in 2005 resp. 2006 opgeleverd. Inmiddels is een Persbericht jaarcijfers 10 maart 2005 7
aantal vervangende projecten verworven zoals A73 en N242, beide op basis van een Design & Construct aanbieding. Andere nieuwe projecten in uitvoering zijn de NoordZuidlijn Amsterdam, de “Bottleneck”, het oplossen van knelpunten in de wegeninfrastructuur in Zuid Limburg en de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Harnaschpolder (Zuid Holland), het grootste privaat gefinancierde infra- project in Nederland (€ 250 miljoen).

Strategie en doelstellingen voor de middellange termijn.

Ketenbeheersing in reguliere wegenbouw
In de reguliere wegenbouw streeft Heijmans naar ketenbeheersing, dat wil zeggen verticale integratie van strategische activiteiten zoals grondstoffen en specialistische activiteiten. Dit komt tot uiting in investeringen in asfaltcapaciteit en grondstoffenposities, maar ook in het ontwikkelen van nieuwe product/marktcombinaties.

Plan- en conceptontwikkeling in infrastructuur en gebouwen
Opdrachtgevers in de private sector en overheid gaan er steeds meer toe over projecten als complete concepten uit te besteden, dus inclusief ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer.
Heijmans wil zich in toenemende mate richten op het ontwikkelen van concepten die aan deze vraag tegemoet komen. Bijvoorbeeld in de infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.
Voorbeelden van deze wijze van werken zijn concepten als de “slimme school”, zorgeloos wonen, de zorgboulevard en projecten als Leerpark Dordrecht en waterzuivering Harnaschpolder.

Service en onderhoud
In service en onderhoud wil Heijmans zich richten op technisch facility management in vastgoed en infrastructuur; totaalbeheer waarvoor een aantal strategische activiteiten in huis moet zijn, bijvoorbeeld installatietechnisch onderhoud. Groei in deze waardeketen zal autonoom maar ook via acquisities (b.v. installatietechnisch onderhoud) worden gerealiseerd.

Buitenland
Van de activiteiten wil Heijmans in 2008 circa 20% buiten Nederland behalen (17 % in 2004) en wel in landen waarin eenzelfde strategische focus haalbaar is. Momenteel is dit vooral het geval in het Verenigd Koninkrijk.

Financiële doelstellingen
Heijmans wil zijn rendement op geïnvesteerd vermogen doen toenemen van 13% in 2004 (vóór bijzondere lasten) naar 18% in 2008. De doelstelling voor de nettowinst in 2008 bedraagt 3% van de bedrijfsopbrengsten. De vastgoedontwikkeling, advies- en ontwerpactiviteiten moeten in 2008 circa 35% uitmaken van de activiteiten van Heijmans. Doelstelling voor service en onderhoud is een aanwezigheid van 20% in 2008.

Vooruitzichten

Het EIB verwacht een groei van de bouwproductie in Nederland van 2%. Prijsniveau’s zullen, zeker bij aanbestedingen in zowel infrastructuur als utiliteitsbouw, nog zeer concurrerend zijn en nauwelijks stijgen. De verwachtingen voor de koopwoningenmarkt zijn stabiel tot licht stijgend. In de markt voor commercieel vastgoed wordt een geringe groei van verhuuractiviteiten verwacht. Heijmans heeft een kwalitatief goede orderportefeuille, de belangrijkste herstructureringen afgerond en haar financiële positie verbeterd. Opnieuw zal geprofiteerd worden van het grote ontwikkelingspotentieel aan koopwoningen.

Over 2005 rapporteert Heijmans op basis van IFRS. Het gepresenteerde netto- resultaat van € 75 miljoen komt naar huidige inzichten onder IFRS uit op circa € 72 miljoen. Voor 2005 verwacht Heijmans een netto winst stijging van ruim 10%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Heijmans realiseert prognose voor 2004 | Infrasite

Heijmans realiseert prognose voor 2004

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. (vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur) heeft over het jaar 2004 een nettowinst behaald van € 75 miljoen exclusief een bijzondere last van € 30 miljoen in verband met boetebeschikkingen door de mededingingsautoriteiten. De eerder afgegeven prognose bedroeg € 66 miljoen. De toename van € 9 miljoen komt hoofdzakelijk voort uit een éénmalige belastingbate van per saldo € 8 miljoen (2003: € 5 miljoen).

Een positieve invloed op het resultaat ging uit van een 20% stijging van de verkoop van woningen, een belangrijke bijdrage van grote infrastructurele projecten en een versterking van de resultaten in België en Engeland. De verhuur van commercieel vastgoed verliep moeizaam en zoals verwacht was er sprake van margedruk in de bouw.
De financiële positie verbeterde aanzienlijk door een groei van de operationele kasstroom van € 59 miljoen tot € 219 miljoen en een afname van de netto schuld van € 350 miljoen ultimo 2003 naar € 199 miljoen. “In 2004 heeft Heijmans zijn financiële armslag versterkt en een stevig fundament gelegd voor verdere groei in de toekomst”, aldus voorzitter Guus Hoefsloot.

Voor 2005 verwacht Heijmans dat de netto winst, ten opzichte van 2004 op basis van IFRS van € 72 miljoen (voorlopig cijfer), met ruim 10% zal stijgen.

Heijmans zal aan de aandeelhouders over 2004 een dividend voorstellen van € 1,22 per gewoon aandeel.

Ontwikkelingen divisie Infrastructuur

De bedrijfsopbrengsten van Heijmans Infrastructuur daalden als gevolg van selectief beleid in aanbestedingen en het aflopen van enkele grote projecten. Dankzij het goede resultaat van de grote projecten werd een goed operationeel resultaat gerealiseerd van € 29 miljoen, waarmee de operationele marge uitkomt op 3,9%. In het resultaat zijn reorganisatiekosten inbegrepen van € 4 miljoen (€ 8 miljoen in 2003).
De totale markt van infrastructuur daalde in Nederland in 2004 volgens het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) met 1,5%. De onderhoudsmarkt groeide met 3,5%, de nieuwbouwmarkt daalde met 4%. De prijsniveaus zijn vaak onverantwoord laag. Niettemin vindt in de markt nog onvoldoende sanering plaats. De overheid als opdrachtgever selecteert steeds vaker op basis van ontwerp en kwaliteit en niet alleen op prijs. Dat is een goede ontwikkeling. Heijmans heeft zich in de markt selectief opgesteld en heeft rendement boven omzet gesteld. Zowel in de reguliere wegenbouw als in de activiteiten op het gebied van kabels
en leidingen werden herstructureringen afgerond die hebben geleid tot capaciteitsvermindering en efficiencyverhoging. De personeelsbezetting in deze activiteiten nam sterk af.

Grote infrastructurele projecten
Op het gebied van grote infrastructurele projecten is de Sophiatunnel in 2004 opgeleverd. De Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn worden in 2005 resp. 2006 opgeleverd. Inmiddels is een Persbericht jaarcijfers 10 maart 2005 7
aantal vervangende projecten verworven zoals A73 en N242, beide op basis van een Design & Construct aanbieding. Andere nieuwe projecten in uitvoering zijn de NoordZuidlijn Amsterdam, de “Bottleneck”, het oplossen van knelpunten in de wegeninfrastructuur in Zuid Limburg en de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Harnaschpolder (Zuid Holland), het grootste privaat gefinancierde infra- project in Nederland (€ 250 miljoen).

Strategie en doelstellingen voor de middellange termijn.

Ketenbeheersing in reguliere wegenbouw
In de reguliere wegenbouw streeft Heijmans naar ketenbeheersing, dat wil zeggen verticale integratie van strategische activiteiten zoals grondstoffen en specialistische activiteiten. Dit komt tot uiting in investeringen in asfaltcapaciteit en grondstoffenposities, maar ook in het ontwikkelen van nieuwe product/marktcombinaties.

Plan- en conceptontwikkeling in infrastructuur en gebouwen
Opdrachtgevers in de private sector en overheid gaan er steeds meer toe over projecten als complete concepten uit te besteden, dus inclusief ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer.
Heijmans wil zich in toenemende mate richten op het ontwikkelen van concepten die aan deze vraag tegemoet komen. Bijvoorbeeld in de infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.
Voorbeelden van deze wijze van werken zijn concepten als de “slimme school”, zorgeloos wonen, de zorgboulevard en projecten als Leerpark Dordrecht en waterzuivering Harnaschpolder.

Service en onderhoud
In service en onderhoud wil Heijmans zich richten op technisch facility management in vastgoed en infrastructuur; totaalbeheer waarvoor een aantal strategische activiteiten in huis moet zijn, bijvoorbeeld installatietechnisch onderhoud. Groei in deze waardeketen zal autonoom maar ook via acquisities (b.v. installatietechnisch onderhoud) worden gerealiseerd.

Buitenland
Van de activiteiten wil Heijmans in 2008 circa 20% buiten Nederland behalen (17 % in 2004) en wel in landen waarin eenzelfde strategische focus haalbaar is. Momenteel is dit vooral het geval in het Verenigd Koninkrijk.

Financiële doelstellingen
Heijmans wil zijn rendement op geïnvesteerd vermogen doen toenemen van 13% in 2004 (vóór bijzondere lasten) naar 18% in 2008. De doelstelling voor de nettowinst in 2008 bedraagt 3% van de bedrijfsopbrengsten. De vastgoedontwikkeling, advies- en ontwerpactiviteiten moeten in 2008 circa 35% uitmaken van de activiteiten van Heijmans. Doelstelling voor service en onderhoud is een aanwezigheid van 20% in 2008.

Vooruitzichten

Het EIB verwacht een groei van de bouwproductie in Nederland van 2%. Prijsniveau’s zullen, zeker bij aanbestedingen in zowel infrastructuur als utiliteitsbouw, nog zeer concurrerend zijn en nauwelijks stijgen. De verwachtingen voor de koopwoningenmarkt zijn stabiel tot licht stijgend. In de markt voor commercieel vastgoed wordt een geringe groei van verhuuractiviteiten verwacht. Heijmans heeft een kwalitatief goede orderportefeuille, de belangrijkste herstructureringen afgerond en haar financiële positie verbeterd. Opnieuw zal geprofiteerd worden van het grote ontwikkelingspotentieel aan koopwoningen.

Over 2005 rapporteert Heijmans op basis van IFRS. Het gepresenteerde netto- resultaat van € 75 miljoen komt naar huidige inzichten onder IFRS uit op circa € 72 miljoen. Voor 2005 verwacht Heijmans een netto winst stijging van ruim 10%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV