Regels voor Ruimte klaar voor inspraak

Den Haag – De nieuwe nota Regels voor Ruimte bevat ruim de helft minder regels en leidt tot kortere procedures en lagere administratieve lasten. Volgens gedeputeerde Asje van Dijk zet Zuid-Holland met deze nota opnieuw een belangrijke stap op weg naar deregulering van de ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in de Nota Ruimte. “Dat de procedures sneller en duidelijker worden heeft twee voordelen. De gemeente krijgt meer vrijheid bij het opstellen van bestemmingsplannen en de burger in Zuid-Holland die een bouwvergunning aanvraagt profiteert er ook van”, aldus Van Dijk.

De streekplannen en de nota Regels voor Ruimte zijn het toetsingkader voor gemeentelijke en regionale plannen. Uit een klantenonderzoek dat in het voorjaar is uitgevoerd blijkt dat de regelgeving te ingewikkeld was en dat het te lang duurde voor er besluiten werden genomen. De procedures waren ook niet altijd begrijpelijk. Mede omdat de provincie de regels in de ruimtelijke ordening meer wil toespitsen op regionale en bovenregionale zaken was dit de aanleiding om de huidige Nota Planbeoordeling te herzien. De herziening heeft ertoe geleid dat de nieuwe nota Regels voor Ruimte nog maar 70 hoofdregels kent die de provincie gebruikt om plannen te toetsen tegen 180 hoofdregels in de huidige Nota Planbeoordeling.

De nieuwe nota Regels voor Ruimte benadrukt en bewaakt de provinciale belangen beter en laat de gemeenten meer vrijheid, onder andere op het gebied van agrarische bebouwing, inrichtingseisen voor het stedelijke gebied, en voor toerisme en recreatie. Procedures worden korter door het overleg over ontwerpbestemmingsplannen in te perken en indieningvereisten voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. Ook het eerder verruimde beleid ten aanzien van artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) draagt in de praktijk nu al bij aan een snellere afhandeling van (bouw)plannen. Een gemeente hoeft namelijk niet meer iedere afwijking van een bestemmingsplan vooraf aan de provincie voor te leggen.

Inspraak
Het ontwerp wordt nu ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht reageren. GS stellen de definitieve nota vast in december.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Regels voor Ruimte klaar voor inspraak | Infrasite

Regels voor Ruimte klaar voor inspraak

Den Haag – De nieuwe nota Regels voor Ruimte bevat ruim de helft minder regels en leidt tot kortere procedures en lagere administratieve lasten. Volgens gedeputeerde Asje van Dijk zet Zuid-Holland met deze nota opnieuw een belangrijke stap op weg naar deregulering van de ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in de Nota Ruimte. “Dat de procedures sneller en duidelijker worden heeft twee voordelen. De gemeente krijgt meer vrijheid bij het opstellen van bestemmingsplannen en de burger in Zuid-Holland die een bouwvergunning aanvraagt profiteert er ook van”, aldus Van Dijk.

De streekplannen en de nota Regels voor Ruimte zijn het toetsingkader voor gemeentelijke en regionale plannen. Uit een klantenonderzoek dat in het voorjaar is uitgevoerd blijkt dat de regelgeving te ingewikkeld was en dat het te lang duurde voor er besluiten werden genomen. De procedures waren ook niet altijd begrijpelijk. Mede omdat de provincie de regels in de ruimtelijke ordening meer wil toespitsen op regionale en bovenregionale zaken was dit de aanleiding om de huidige Nota Planbeoordeling te herzien. De herziening heeft ertoe geleid dat de nieuwe nota Regels voor Ruimte nog maar 70 hoofdregels kent die de provincie gebruikt om plannen te toetsen tegen 180 hoofdregels in de huidige Nota Planbeoordeling.

De nieuwe nota Regels voor Ruimte benadrukt en bewaakt de provinciale belangen beter en laat de gemeenten meer vrijheid, onder andere op het gebied van agrarische bebouwing, inrichtingseisen voor het stedelijke gebied, en voor toerisme en recreatie. Procedures worden korter door het overleg over ontwerpbestemmingsplannen in te perken en indieningvereisten voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. Ook het eerder verruimde beleid ten aanzien van artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) draagt in de praktijk nu al bij aan een snellere afhandeling van (bouw)plannen. Een gemeente hoeft namelijk niet meer iedere afwijking van een bestemmingsplan vooraf aan de provincie voor te leggen.

Inspraak
Het ontwerp wordt nu ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht reageren. GS stellen de definitieve nota vast in december.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland