Snel en hoogwaardig OV Amersfoort – Wageningen

Arnhem – Als het aan de provincie en de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk ligt, rijdt er binnen enkele jaren hoogwaardig openbaar vervoer tussen Wageningen en Amersfoort. Dat is de kern van de intentieverklaring die op maandag 12 juli 2004 in het gemeentehuis van Barneveld wordt ondertekend.

Met de feestelijke ondertekening komt het eind in zicht van het ‘kippenlijntje’, zoals de verbinding tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Noord in de volksmond wordt genoemd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het openbaar vervoer in de Gelderse Vallei moet worden versterkt in het licht en ter ondersteuning van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de regio. Ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer spelen hierbij nauw samen. Het opwaarderen van de openbaarvervoerverbinding tussen Wageningen en Amersfoort vormt daarbij een belangrijke ruggengraat.

Hoewel provincie en gemeenten het liefst light-rail op het nieuwe traject van de Valleilijn zien rijden, richten zij zich vooralsnog op maakbare oplossingen en op realistische en afrekenbare perspectieven. Er wordt gestreefd naar het realiseren van zichtbare verbeteringen van het openbaar vervoer in de jaren tot 2007. Tussen Ede-Wageningen en Amersfoort willen de bestuurders per december 2006 voor de duur van minimaal zes jaar een light-train laten rijden. Deze trein is vergelijkbaar met de sprinter van de NS die al elders rijdt. Voor het traject station Ede-Wageningen en Wageningen Stadsbrink wordt ingezet op een hoogwaardige busverbinding met ingang van december 2006. Op beide trajecten wordt dan met modern en comfortabel materieel gereden.

De investeringskosten voor de verbetering aan de Valleilijn worden, als Provinciale Staten en gemeenteraden akkoord gaan, door provincie en gemeenten gelijkelijk verdeeld. Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk betalen de ene helft, de provincie de andere helft.
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt de uitvoering ter hand genomen via de Stuurgroep Valleilijn. Namens de provincie maken openbaarvervoergedeputeerde Marijke van Haaren en haar colega voor ruimtelijke ordening Theo Peters deel uit van de Stuurgroep. De gemeenten vaardigen wethouders van deze beleidsterreinen af.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Snel en hoogwaardig OV Amersfoort – Wageningen | Infrasite

Snel en hoogwaardig OV Amersfoort – Wageningen

Arnhem – Als het aan de provincie en de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk ligt, rijdt er binnen enkele jaren hoogwaardig openbaar vervoer tussen Wageningen en Amersfoort. Dat is de kern van de intentieverklaring die op maandag 12 juli 2004 in het gemeentehuis van Barneveld wordt ondertekend.

Met de feestelijke ondertekening komt het eind in zicht van het ‘kippenlijntje’, zoals de verbinding tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Noord in de volksmond wordt genoemd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het openbaar vervoer in de Gelderse Vallei moet worden versterkt in het licht en ter ondersteuning van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de regio. Ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer spelen hierbij nauw samen. Het opwaarderen van de openbaarvervoerverbinding tussen Wageningen en Amersfoort vormt daarbij een belangrijke ruggengraat.

Hoewel provincie en gemeenten het liefst light-rail op het nieuwe traject van de Valleilijn zien rijden, richten zij zich vooralsnog op maakbare oplossingen en op realistische en afrekenbare perspectieven. Er wordt gestreefd naar het realiseren van zichtbare verbeteringen van het openbaar vervoer in de jaren tot 2007. Tussen Ede-Wageningen en Amersfoort willen de bestuurders per december 2006 voor de duur van minimaal zes jaar een light-train laten rijden. Deze trein is vergelijkbaar met de sprinter van de NS die al elders rijdt. Voor het traject station Ede-Wageningen en Wageningen Stadsbrink wordt ingezet op een hoogwaardige busverbinding met ingang van december 2006. Op beide trajecten wordt dan met modern en comfortabel materieel gereden.

De investeringskosten voor de verbetering aan de Valleilijn worden, als Provinciale Staten en gemeenteraden akkoord gaan, door provincie en gemeenten gelijkelijk verdeeld. Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk betalen de ene helft, de provincie de andere helft.
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt de uitvoering ter hand genomen via de Stuurgroep Valleilijn. Namens de provincie maken openbaarvervoergedeputeerde Marijke van Haaren en haar colega voor ruimtelijke ordening Theo Peters deel uit van de Stuurgroep. De gemeenten vaardigen wethouders van deze beleidsterreinen af.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland