Spoorbrug Oosterbeek. Snelweg winter. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Brancheorganisaties missen urgentie voor infrastructuur in Rijksbegroting 2022

Spoorbrug Oosterbeek. Snelweg winter. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De extra miljarden die hard nodig zijn voor infrastructuur, ziet Bouwend Nederland niet terug in de Rijksbegroting voor volgend jaar. De Aannemersfederatie spreekt van een beleidsarme begroting en wil dat de stikstofcrisis snel wordt bezworen. En Koninklijke BLN-Schuttevaer mist de broodnodige investeringen in natte infrastructuur.

Koninklijke Bouwend Nederland ziet dat het kabinet “de juiste analyse van de problemen van ons land maakt”, maar dat de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen involdoende zijn om die op te lossen. Zo’n “beleidsarme begroting” is volgens de brancheorganisatie echter onnodig. Het gaat dan uiteraard om een beleid waarmee het gebrek aan woningen in Nederland niet zal worden opgelost.

1 tot 1,5 miljard euro tekort

Ook de infrastructuur komt er in de begroting voor 2022 onnodig bekaaid vanaf, stelt Bouwend Nederland. “Goede infrastructuur is onmisbaar om al die nieuwe woningen te kunnen bereiken. De helft van de Nederlanders kan sowieso niet thuis werken en heeft goede verbindingen nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat constateert zelf dat er structureel 1 à 1,5 miljard euro tekort is om onze infrastructuur te onderhouden. Dat geld wordt niet vrijgemaakt. De gevolgen daarvan ondervinden we nu al.” Als voorbeeld worden de problemen met de Haringvlietbrug genoemd.

Lees ook: 3,6 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2022, maar de tekorten zijn groot

Bouwend Nederland vindt verder dat bij het oplossen van de stikstofproblemen haast geboden is; wachten tot een nieuw kabinet deze handschoen oppakt is in de ogen van de brancheorganisatie niet nodig. Ook de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland pleit ervoor dat de kwestie stikstof met voorrang wordt opgelost.

“Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar AFNL en NOA (afbouwbedrijven) missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost.”

Lees ook: MKB Infra: nieuwe stikstofberekening zorgt voor onzekerheid infraprojecten

“Bouw, afbouw en infra hebben redelijk kunnen doorwerken in de coronacrisis maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Als deze niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd problemen in onze sector”, aldus Riek Siertsema, voorzitter van AFNL-NOA. “Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.”

Gebrek aan budget voor onderhoud

In de Miljoennota is veel aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Een thema waar in de binnenvaart volop aandacht voor is en dus ook iets waar brancheorganisatie BLN-Schuttevaer over te spreken is. Dat is een ander verhaal met de infrastructuur voor die binnenvaart. “In de gepresenteerde plannen valt vooral het gebrek aan budget voor onderhoud en vervanging van de natte infrastructuur op.” BLN-Schuttevaer stelt dat eerdere oproepen over de “erbarmelijke staat van onderhoud van de Nederlandse infrastructuur” niet hebben geleid tot plannen die de problemen gaan oplossen. Er is volgens de branchevereniging veel meer nodig om Nederland in beweging te houden.

Lees ook: Rijkswaterstaat: veel te weinig budget voor in stand houden infrastructuur

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Brancheorganisaties missen urgentie voor infrastructuur in Rijksbegroting 2022 | Infrasite
Spoorbrug Oosterbeek. Snelweg winter. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Brancheorganisaties missen urgentie voor infrastructuur in Rijksbegroting 2022

Spoorbrug Oosterbeek. Snelweg winter. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De extra miljarden die hard nodig zijn voor infrastructuur, ziet Bouwend Nederland niet terug in de Rijksbegroting voor volgend jaar. De Aannemersfederatie spreekt van een beleidsarme begroting en wil dat de stikstofcrisis snel wordt bezworen. En Koninklijke BLN-Schuttevaer mist de broodnodige investeringen in natte infrastructuur.

Koninklijke Bouwend Nederland ziet dat het kabinet “de juiste analyse van de problemen van ons land maakt”, maar dat de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen involdoende zijn om die op te lossen. Zo’n “beleidsarme begroting” is volgens de brancheorganisatie echter onnodig. Het gaat dan uiteraard om een beleid waarmee het gebrek aan woningen in Nederland niet zal worden opgelost.

1 tot 1,5 miljard euro tekort

Ook de infrastructuur komt er in de begroting voor 2022 onnodig bekaaid vanaf, stelt Bouwend Nederland. “Goede infrastructuur is onmisbaar om al die nieuwe woningen te kunnen bereiken. De helft van de Nederlanders kan sowieso niet thuis werken en heeft goede verbindingen nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat constateert zelf dat er structureel 1 à 1,5 miljard euro tekort is om onze infrastructuur te onderhouden. Dat geld wordt niet vrijgemaakt. De gevolgen daarvan ondervinden we nu al.” Als voorbeeld worden de problemen met de Haringvlietbrug genoemd.

Lees ook: 3,6 miljard euro voor onderhoud infrastructuur in 2022, maar de tekorten zijn groot

Bouwend Nederland vindt verder dat bij het oplossen van de stikstofproblemen haast geboden is; wachten tot een nieuw kabinet deze handschoen oppakt is in de ogen van de brancheorganisatie niet nodig. Ook de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland pleit ervoor dat de kwestie stikstof met voorrang wordt opgelost.

“Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar AFNL en NOA (afbouwbedrijven) missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost.”

Lees ook: MKB Infra: nieuwe stikstofberekening zorgt voor onzekerheid infraprojecten

“Bouw, afbouw en infra hebben redelijk kunnen doorwerken in de coronacrisis maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Als deze niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd problemen in onze sector”, aldus Riek Siertsema, voorzitter van AFNL-NOA. “Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.”

Gebrek aan budget voor onderhoud

In de Miljoennota is veel aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Een thema waar in de binnenvaart volop aandacht voor is en dus ook iets waar brancheorganisatie BLN-Schuttevaer over te spreken is. Dat is een ander verhaal met de infrastructuur voor die binnenvaart. “In de gepresenteerde plannen valt vooral het gebrek aan budget voor onderhoud en vervanging van de natte infrastructuur op.” BLN-Schuttevaer stelt dat eerdere oproepen over de “erbarmelijke staat van onderhoud van de Nederlandse infrastructuur” niet hebben geleid tot plannen die de problemen gaan oplossen. Er is volgens de branchevereniging veel meer nodig om Nederland in beweging te houden.

Lees ook: Rijkswaterstaat: veel te weinig budget voor in stand houden infrastructuur

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam