Geld. Foto: iStock / darkojow

7 miljard euro voor Europese infrastructuurprojecten

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De Europese Unie maakt 7 miljard euro vrij voor projecten die gericht zijn op het vernieuwen of verbeteren van Europese infrastructuur. Dat gebeurt in het kader van het programma Connecting Europe Facility.

Een meerderheid van de projecten die vanuit dit CEF-fonds worden gefinancierd, moeten een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het totale vervoersnetwerk in de EU. Dit om volgens schema te kunnen voldoen aan de doelstelling van de Europese Green Deal om de emissies tegen 2050 met 90 procent te verminderen.

De oproep om projecten voor te dragen voor dit fonds ondersteunt de visie van de Europese Commissie voor duurzame, slimme en veerkrachtige mobiliteit. Nu de sector herstelt van de Covid-19 pandemie, moet deze volgens de Commissie meteen gebruik maken van de mogelijkheid om duurzame vervoerswijzen en technologieën verder te ontwikkelen en de kansen die digitalisering biedt ten volle te benutten.

Hogesnelheidstrein

De EU heeft behoefte aan een efficiënt en onderling verbonden multimodaal vervoerssysteem voor zowel passagiers als vracht, zegt de Europese Commissie. Dit moet een betaalbaar hogesnelheidsnetwerk voor het spoor omvatten, een volledige dekking van oplaad- en tankinfrastructuur voor emissievrije voertuigen en meer automatisering voor meer efficiëntie en veiligheid.

Vanuit de nieuwe oproep voor dit soort projecten is beschikbaar:

  • 5,175 miljard euro voor infrastructuurprojecten op het TEN-T-netwerk;
  • 1,575 miljard euro voor een nieuwe infrastructuurfaciliteit voor alternatieve brandstoffen geïmplementeerd via een voortschrijdende oproep tot 2023;
  • 330 miljoen euro voor de aanpassing van het TEN-T aan civiel-defensie voor tweeërlei gebruik (envelop voor militaire mobiliteit).

Lees ook:

Auteur: Majorie van Leijen