Weiland

Provincie Utrecht wil tempo bodemdaling vertragen

De provincie Utrecht trekt 31 miljoen euro uit om de bodemdaling in het veenweidegebied in de provincie te remmen. Zelf investeert de provincie 13 miljoen euro. De rest komt uit gelden van het Rijk. Een plan van aanpak schetst de manier waarop de provincie het doel samen met boeren, gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen wil bereiken.

Het veenweidegebied, dat zich vooral in het westelijk deel van Utrecht bevindt, heeft veel last van een zakkende bodem door het oxideren en inklinken van veengrond. In bebouwd gebied kan de zetting oplopen tot een paar centimeters per jaar. Die ontwikkeling leidt niet alleen tot schade voor landbouw, infrastructuur en woningen, maar zorgt ook voor CO2-uitstoot. Het gaat om zo’n 42.000 hectare, ongeveer een derde deel van de provincie. Zo’n 30.000 hectare daarvan is gevoelig voor bodemdaling.

Meerdere doelen

De provincie wil het tempo waarin de bodemdaling zich voordoet vertragen, in samenwerking met gemeenten, waterschappen, boeren en andere betrokken organisaties in het gebied. De aanpak daarvoor staat omschreven in het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023, waaraan Provinciale Staten onlangs goedkeuring gaf. Het doel is om bodemdaling in 2030 met 50 procent te reduceren.

De provincie wil met het programma meerdere doelen tegelijkertijd bereiken, zegt gedeputeerde Hanke Bruins Slot. “Bodemdaling stelt ons voor uitdagingen in het veenweidegebied. Met slimme innovaties en goede samenwerking pakken we bodemdaling aan en verminderen we de uitstoot van CO2. We bieden toekomst aan de agrarische sector en zetten in op een goede waterkwaliteit en versterking van de biodiversiteit.”

Het programma richt zich onder meer op innovatieve technieken die de daling moeten remmen, zoals onderwater- en drukdrainage. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van water- en bodemkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit.

Auteur: Redactie Infrasite