Havenregio Amsterdam: 2 procent groei in 2011

De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad, hebben 2011 afgesloten met een stijging van de overslag van circa 2 procent. Dit is een totaal aan overslag van ruim 92 miljoen ton. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers.

De havenregio langs het Noordzeekanaal sloeg, ondanks de tegenvallende economie, meer grondstoffen en goederen over. Daarmee is sprake van een goed jaarresultaat.

Amsterdam stijgt

In de Amsterdamse haven is de overslag gestegen ten opzichte van vorig jaar, met 3 procent tot circa 74,8 mln ton. De import steeg met 3,2 procent tot 50,4 miljoen ton in Amsterdam. De export steeg met 2,5 procent tot 24,4 miljoen ton.

Van de overslag in de havens in de regio zijn schattingen gemaakt, op basis van de eerste drie kwartalen van 2011. Deze schattingen geven aan dat in IJmuiden de overslag stabiel bleef met circa 17,5 mln. ton. In Zaanstad is de overslag fors gestegen, met ongeveer 45 procent tot 0,1 miljoen ton. In Beverwijk was sprake van een daling met 10 procent tot circa 0,3 miljoen ton.

Vierde haven van Europa

Algemeen directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam: ,,Ondanks de economische crisis tekent de Amsterdamse havenregio een prima resultaat op met 2 procent stijging. De Amsterdamse haven noteert zelfs een stijging van 3 procent. Ik vind dit, zeker gezien de economische omstandigheden, een goed resultaat. We zijn de vierde haven van Europa, na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Daar ben ik trots op.”

Overslag Amsterdam

De overslag van olie steeg, met 9 procent tot 37,1 miljoen ton. De overslag van steenkool is gestegen met 9 procent tot 15,5 miljoen. De overslag van agribulk daalde, met 12 procent tot bijna 8 miljoen toen. Binnen dit segment groeide de overslag van granen sterk, maar daalde die van veevoeder en oliezaden. De overslag van auto’s en overige Ro/Ro steeg met 9 procent tot 0,9 miljoen ton.

De overslag van zeecontainers daalde met 28 procent tot ruim 0,6 miljoen ton. Daar staat tegenover dat het aantal containers per binnenvaart groeide met naar schatting een kwart ten opzichte van 2010.

De passagiersvaart in de Amsterdamse haven groeide ook in 2011 in vergelijking met 2010. In totaal trok Amsterdam 123 zeecruiseschepen en 1329 riviercruiseschepen.

Vooruitblik 2012

De Amsterdamse haven verwacht voor dit jaar een lichte groei van de overslag. Dit vanwege de ingebruikname van nieuwe terminals, zoals van Vopak.

Slimme haven

Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Amsterdam NV