Bestuur Regio Utrecht kiest voor nieuwe aanbesteding

Het dagelijks bestuur (DB) van Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft er in haar vergadering op 19 december 2011 voor gekozen de voorbereidingen te starten voor een nieuwe aanbesteding van de OV-concessie Regio Utrecht. De nieuwe concessie moet ingaan op 8 december 2013. Het regiobestuur verwacht met een geheel nieuwe aanbesteding beter in te kunnen spelen op de gewijzigde marktsituatie. Het eerdere gunningsbesluit – voor de periode december 2012-december 2020 – is ingetrokken en de onderhandelingsprocedure die tot dat gunningsbesluit heeft geleid, is stopgezet. Reizigers in de regio Utrecht kunnen blijven rekenen op het openbaar vervoer, doordat er voor de overbruggingsperiode nieuwe afspraken worden gemaakt met huidige vervoerders Connexxion en GVU.

Het besluit van het dagelijks bestuur is gebaseerd op een zorgvuldige afweging van twee mogelijkheden: verder onderhandelen op grond van de oorspronkelijke aanbesteding of starten met een geheel nieuwe aanbesteding. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 14 december 2011 is naar de wensen van de negen deelnemende BRU-gemeenten gevraagd. Zij waren unaniem in hun oordeel: start een nieuwe aanbesteding. Het DB komt tot hetzelfde oordeel. Portefeuillehouder, de heer A.J. Gerritsen: “Onder de huidige omstandigheden is het erg onduidelijk wanneer de onderhandelingen kunnen worden afgerond en de gunning definitief kan zijn. Bovendien is het bestek op basis waarvan we wilden aanbesteden inmiddels vier jaar oud. Opnieuw starten biedt ons de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen en in een nieuw bestek in te spelen op ontwikkelingen.”

Nieuw bestek

Een nieuwe openbare Europese aanbesteding biedt kansen voor de regio. Zo kan met het nieuwe bestek ingespeeld worden op de huidige marktsituatie: zowel op de toename van potentiële concurrentie als op de financiële mogelijkheden. Ook kan er opnieuw gekeken worden naar de eisen aan het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bestuur Regio Utrecht (BRU)