Nederland en Duitsland maken afspraken over uitbreiding Betuweroute

Een centraal thema tijdens de ontmoeting van verkeersminister Schultz van Haegen en haar Duitse collega minister Ramsauer was de uitbouw van de Betuweroute tussen de Nederlandse grens en Oberhausen. Daarnaast kwam ook het terugdringen van lawaai op het spoor aan de orde.

Schultz van Haegen; “In Duitsland is de financiering van het derde spoor van de Betuweroute zeker gesteld. Dit is een positieve doorbraak in de jarenlange onderhandelingen over deze belangrijke verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland”. De totale kosten voor de uitbreiding van het traject bedragen naar schatting ca. 1,3 miljard euro.

Ramsauer zegt hierover; “De uitbreiding van de Betuweroute heeft ook voor Duitsland hoge prioriteit. De financiering van het federale aandeel is zeker gesteld. We gaan ervan uit dat nu ook de deelstaat Nordrhein- Westfalen zijn financiële toezegging zal nakomen”. Extra budget is vrijgekomen omdat Minister Ramsauer tot 2015 de beschikking heeft gekregen over 1 miljard euro extra voor belangrijke spoorprojecten.

De voorbereidingen voor de uitbreiding van de Betuweroute lopen op volle toeren: voor 2012 zullen alle planprocedures lopen. Als alles volgens plan verloopt, kan er in 2013 toestemming worden gegeven voor de bouw van de eerste trajecten van het derde spoor. Om in dit jaar ook voldoende capaciteit op het bestaande traject te hebben wordt er gewerkt aan een zogenaamde blokverdichting op het bestaande spoor. Hierdoor kunnen meer treinen van het spoor gebruik maken doordat ze dichter op elkaar gaan rijden. Om grote belemmeringen op het traject tijdens de bouw te vermijden, is afgesproken de bouwplannen nauw af te stemmen tussen beide landen.

Duitsland en Nederland willen met andere Europese landen werken aan de reductie van spoorlawaai. Schultz van Haegen en Ramsauer zijn overeengekomen, in te zetten op een Europese richtlijn voor de ombouw van goederenwagons, zodat deze van moderne stillere remblokken worden voorzien. Ook streven beide ministers een Europees systeem met lawaaiafhankelijke tracéprijzen (differentiatie van geluidsvergoedingen ten aanzien van spoorgeluid) na. Duitsland zal eind 2012 al geluid gebonden tracéprijzen invoeren en daarmee het geluid op alle trajecten aanzienlijk reduceren. Het doel is dat voor 2020 alle goederenwagons aan de Europese eisen van stil materieel te laten voldoen en de geluidsbelasting te halveren.

Ook lichtte Ramsauer de proef met lange zware vrachtwagens toe, die volgend jaar in Duitsland van start gaat. Beide ministers onderstreepten de voordelen van de extra lange vrachtwagens voor efficiënt en milieuvriendelijk goederenvervoer. Schultz van Haegen: “In Nederland hebben wij positieve ervaringen met lange zware vrachtwagens. Zij kunnen door hun extra laadvermogen meer transporteren en verlagen daarom de transportkosten en de belasting van het milieu".

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)