Rijkswaterstaat contracteert aannemer voor Haak om Leeuwarden

Het zuidelijke deel van de Haak om Leeuwarden wordt aangelegd door de combinatie KWS Infra B.V. – Van Hattum en Blankevoort B.V. – GMB Civiel B.V. Vorige week ondertekende Directeur-Generaal Rijkswaterstaat mr. ing. J.H. Dronkers het contract met de bouwcombinatie. Hiermee wordt een belangrijke stap richting de uitvoering van het werk gezet. Deze nieuwe weg wordt eind 2014 voor het verkeer opengesteld.

De Haak om Leeuwarden vormt de nieuwe verbinding tussen de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei), inclusief de Noordwestelijke Invalsweg. Het gaat om 12 kilometer nieuw asfalt. De weg krijgt 2×2 rijstroken en er mag straks 100 kilometer per uur worden gereden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van het zuidelijke deel van de weg, de provincie Fryslân voor het noordelijk deel. De regie over het totale project ligt bij Rijkswaterstaat. De aanbesteding van het noordelijk deel staat gepland voor 2012.

Naast de aanleg van de nieuwe autoweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden gaat het om de bouw van een aantal viaducten en onderdoorgangen. Bij Werpsterhoek komt een nieuw knooppunt en er wordt een vernieuwde ongelijkvloerse kruising aangelegd bij Wirdum. Ook komen er diverse kruisingen met het spoor, die Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met ProRail door de bouwcombinatie laat aanleggen. Over de Zwette wordt een bijzondere brug gebouwd, die zo is ontworpen dat het lijkt alsof de brug ‘opgaat’ in het landschap.

De opdracht is als een Design&Construct contract in de markt is gezet en de bouwcombinatie zal nu eerst de nieuwe infrastructuur technisch ontwerpen en uitwerken. De afgelopen maanden is aan de zuidkant van Leeuwarden al veel werk verzet om diverse kabels en leidingen tijdig te verleggen. Dit werk is bijna afgerond.

Onderdeel Leeuwarden Vrij-Baan

De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij Baan. Een infra-programma met ca. 40 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat