Helft van MKB accepteert hogere belasting in ruil voor minder regels

Ondernemers hebben nog weinig gemerkt van de vermindering van de regeldruk die het kabinet Rutte een jaar geleden bij aantreden beloofde. Meer dan een op de vijf ondernemers (22%) denkt zelfs dat de regeldruk voor hen is toegenomen. Ze maken zich echter meer zorgen over de toekomst van de euro dan over de regeldruk. Dit blijkt uit onderzoek van De Zaak in samenwerking met het ING Economisch Bureau.

Kleinere bedrijven ervaren de regeldruk als te groot. Hoe groter het bedrijf, des te vaker de ondernemer aangeeft dat de regeldruk onder dit kabinet wèl is afgenomen. Van bedrijven met vijf of minder medewerkers vindt maar 15% dit en bij bedrijven met 25 of meer werknemers deelt 27% die mening. Voor het totaal is dit 18%. Drie op de vijf ondernemers ziet geen enkel verschil ten opzichte van voorgaande jaren.

Verschil tussen sectoren

Opmerkelijk is dat geen van de ondervraagde transportondernemers denkt dat de regeldruk is afgenomen. In deze sector zegt 75% geen verschil waar te nemen en een kwart heeft naar eigen zeggen te maken met een grotere regeldruk. Ook in de sectoren detailhandel, de horeca, de financiële dienstverlening en de agrarische sector ervaren drie op de tien ondernemers een vergrote regeldruk. Ruud van Dusschoten, directeur Business Banking ING Nederland: “ De druk komt van verschillende kanten. Niet alleen van de centrale overheid, maar het volgt ook uit Europese afspraken en van lokale overheden en productschappen. Dat kan per sector, maar ook per regio heel verschillend uitpakken.” Ondernemers in Flevoland, Friesland, Drenthe en Zeeland ervaren meer dan gemiddeld een toename van de regeldruk. In Groningen en Overijssel nemen de ondernemers een afname waar.

Kabinet pakt de grootste ergernissen aan

De helft van de ondernemers heeft er een belastingverhoging van 10% voor over om van 10% van de regels af te komen. De andere helft is het daar niet mee eens. Het grootste deel van de ondernemers zegt nog geen positieve effecten te hebben waargenomen van maatregelen die door het kabinet Rutte zijn geschrapt of aangepast. Van Dusschoten: “ De meeste effecten van het Belastingplan 2012 merken de ondernemers pas op zijn vroegst volgend jaar. We zien dat de beperkende regels waar ondernemers zich het meest aan ergeren, voor een groot deel al zijn of worden aangepakt door het kabinet.” Het schrappen van de verplichte jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel staat hoog in de top tien van maatregelen waarvan de ondernemers zeggen dat die direct afgeschaft kunnen worden. Per 1 januari 2013 wordt dit daadwerkelijk afgeschaft. De bijtelling van de auto van de zaak en rittenadministratie voor bedrijfsauto’s staat op nummer 1 in deze top 10. Daarnaast willen ondernemers af van de maandelijkse aangifte van loon- en omzetbelasting, maar dit bijvoorbeeld een keer per jaar opgeven. Het kabinet heeft het nu beperkt mogelijk gemaakt om per kwartaal opgave te doen in plaats van per maand. Van Dusschoten: “ Het lijkt er dus op dat het kabinet stappen maakt. Het is nu zaak om in looppas verder te gaan met vermindering van de regeldruk. Graag in samenwerking met andere overheden en regelgevers.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ING Bank