Strukton verkoopt meerderheidsbelang pps-projecten aan DIF

Strukton Groep NV (Strukton) en DIF Infrastructure II (DIF) hebben op 26 oktober een principeovereenkomst getekend voor de overdracht van 80% van de aandelenbelangen van Strukton in zes pps-projecten.

In het kader van de beoogde transactie zijn nog diverse goedkeuringen vereist van financiers, opdrachtgevers en aandeelhouders. Zodra de benodigde goedkeuringen zijn verkregen, zal de transactie worden geëffectueerd. De verwachting is dat deze transactie nog in 2011 zal worden afgerond.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende pps-projecten:

– Kromhout Kazerne Utrecht

– Kantoor Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen

– Montaigne Lyceum te Den Haag

– Kantoor ministerie van Financiën te Den Haag

– Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder / Houtrust te Den Hoorn en Scheveningen

– A15 Maasvlakte-Vaanplein

Deze projecten hebben een totale waarde van ongeveer EUR 2,3 miljard en hebben een contractuele looptijd na de bouwfase van 20 tot 28 jaar. Het huidige commitment van Strukton aan de zes projecten is EUR 29,5 miljoen, inclusief toekomstige stortingsverplichtingen op de achtergestelde leningen. De intentie van deze transactie is om 80% van het aandelenbelang in deze portefeuille over te dragen aan DIF. De werkmaatschappij Strukton Integrale Projecten blijft verantwoordelijk voor het dagelijkse management van deze belangen. Vanwege de blijvende betrokkenheid van Strukton zullen de belangen proportioneel geconsolideerd blijven, maar de  non recourse  schulden zullen dalen van EUR 175,1 miljoen naar EUR 58,2 miljoen (stand halfjaarcijfers 2011).

Raymond Steenvoorden van de Groepsdirectie van Strukton, over de transactie: ‘We blijven volledig gecommitteerd aan de pps-markt. Dit is en blijft een belangrijke markt voor Strukton, waar wij ons onderscheiden met onze beschikbare kennis op het gebied van integraal ontwerp, life-cycle costing en SPC management. Onze kennis en ervaring met DBFM(O) kunnen we aanwenden voor een optimale oplossing voor onze klanten. Deze verkoop aan DIF is voor Strukton van strategisch belang omdat we op deze manier vermogen vrijmaken, waarmee we ook in toekomstige pps-projecten een voorname rol als verschaffer van eigen vermogen kunnen blijven spelen. Onze keuze voor DIF is mede bepaald door de vooraanstaande rol die zij inneemt als infrastructuurinvesteerder. Afgezien van ons minderheidsbelang, behouden wij actieve operationele betrokkenheid tijdens de bouw- en exploitatiefase van deze projecten. Er is sprake van een goede complementariteit.’

Wim Blaasse, managing partner van DIF: ‘Deze transactie geeft DIF de mogelijkheid te investeren in een portfolio van zes pps-projecten in Nederland die voor onze investeerders stabiele kasstromen genereren. Tegelijkertijd biedt het ons de gelegenheid op deze projecten samen te werken met één van de leidende pps-ontwikkelaars van Nederland en bevestigt deze transactie onze reputatie als één van de leidende infrastructuurinvesteerders in West-Europa.’

Over Strukton

Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Het zwaartepunt ligt op de levering van producten en diensten gericht op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton is een onderneming met ca. 6.100 werknemers en ¬ 1,4 miljard omzet in 2010. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept tot en met exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren. Strukton is onderdeel van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Oranjewoud NV. (www.strukton.com en www.struktonpps.com)

Over DIF

DIF is een onafhankelijke fondsmanager gespecialiseerd in infrastructuurprojecten, zoals publiek-private samenwerkingsprojecten (pps) en duurzame energie (wind en solar). DIF is in 2005 opgericht en heeft een totaal beheerd vermogen van circa ¬ 700 miljoen, verdeeld over drie fondsen. DIF heeft kantoren in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. (www.dif.eu).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton