Rijk concentreert kantoorhuisvesting in twaalf locaties

Het Rijk gaat zijn kantoren vestigen in twaalf zogenoemde ‘concentratielocaties’ verspreid over Nederland: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Breda, Eindhoven en ‘Zuid-stad’ (Maastricht en Heerlen). De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze concentratie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en levert de Rijksoverheid een structurele besparing op van 70 miljoen euro.

De Rijksoverheid heeft momenteel 4 miljoen vierkante meter kantoren in gebruik op 1800 kantoorlocaties in 130 plaatsen. Dit is 11 procent van het totale aantal kantoren in Nederland. Doordat huisvestingsnormen bij het Rijk zijn aangescherpt en het aantal rijksambtenaren vermindert, neemt de vraag naar kantoorruimte bij de Rijksoverheid af. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt daarom toegewerkt naar geconcentreerde huisvesting van de kantoorlocaties. Dat zorgt ervoor dat het Rijk efficiënter en flexibeler kan omgaan met de beschikbare huisvesting. Veranderingen zijn dan gemakkelijker op te vangen dan bij een landelijk gefragmenteerd kantoorlandschap. De kantoren van het Rijk zullen, gerekend in vierkante meters, de komende tien jaar met gemiddeld 25 procent afnemen.

Een concentratielocatie is een stad in Nederland met een regiofunctie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en auto en waar meerdere departementen of rijksdiensten zijn gevestigd. De drie provincies Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn gebieden die geen concentratielocatie toegewezen krijgen, maar die bij toekomstige huisvestingsvragen van eventuele nieuwe diensten wel in beschouwing worden genomen.

Voor elke concentratiestad wordt een huisvestingsplan opgesteld. In 2020 is het merendeel van de rijkskantoren gevestigd in de concentratiesteden.

Het kabinet wil een kleine, krachtige en dienstverlenende overheid die ruimte schept voor maatschappelijke dynamiek. Een eerste stap op weg naar die overheid is een compacte rijksdienst. Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst draagt hieraan bij door te werken aan efficiëntere bedrijfsvoering en minder bureaucratie bij het Rijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken