Gemeenten verspillen tientallen miljoenen bij aanbestedingen

Ambtenaren van gemeenten hebben onvoldoende kennis van de aanbestedingsregels. Hierdoor verspillen gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen euro’s bij de aanleg van infrastructuur, gebouwen en technische installaties. Door eenvoudiger aan te besteden, kunnen gemeenten veel geld besparen en krijgen zij meer kwaliteit dan nu het geval is. Dat concluderen de brancheorganisaties UNETO-VNI (installatiesector) en Bouwend Nederland op basis van onafhankelijk onderzoek.

Hoge kosten

UNETO-VNI en Bouwend Nederland vinden dat inkopers van gemeenten ten onrechte klagen dat de regels voor openbaar aanbesteden te bureaucratisch zijn. Volgens Pieter van den Eijnden, aanbestedingsspecialist bij UNETO-VNI, passen gemeenten vaak onnodig een openbare aanbesteding toe, waardoor procedures veel administratieve rompslomp opleveren en hoge verwervingskosten. Gemeenten snijden zichzelf en de belastingbetaler hiermee in de vingers. Zij mogen namelijk zelf de grens bepalen, waarboven zij openbaar aanbesteden. ‘Die grens wordt nu soms al gelegd bij 100.000 euro, terwijl dit volgens de wet pas vanaf 4,8 miljoen verplicht is. Wij hebben becijferd dat er door meer onderhands aanbesteden op jaarbasis tientallen miljoenen euro’s te besparen zijn’, aldus Van den Eijnden.

Kwaliteit en energiezuinigheid

Beide brancheorganisaties raden gemeenten dan ook aan om kleinere projecten vaker onderhands aan te besteden. Bij deze procedure bepalen gemeenten zelf welke partijen zij uitnodigen om aan een aanbesteding deel te nemen. Joost Fijneman, aanbestedingsdeskundige bij Bouwend Nederland: ‘Een gemeente die een groot deel van haar werken aanbesteedt via onderhandse procedures, heeft opdrachtgevers echt wat te bieden. Goed gedrag kan worden beloond, zodat kwaliteit leveren de moeite waard is.’ Ook innovatie en duurzaamheid krijgen volgens beide brancheorganisaties meer ruimte bij deze manier van aanbesteden.

Voorlichting aan gemeenten

UNETO-VNI en Bouwend Nederland gaan gemeentelijke opdrachtgevers met een voorlichtingscampagne wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om hun aanbestedingsproces zelf vorm te geven. Het startschot geven beide organisaties tijdens een congres over doelmatig aanbesteden dat morgen in Zoetermeer plaatsvindt. Hierbij zijn veel gemeentelijke opdrachtgevers aanwezig. Ook gaan beide organisaties overleg voeren met de aanbestedende diensten van de grootste gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met provincies en waterschappen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland