Succesvolle oplevering Franse waterzuivering in Léry door DHV

Eind juni vond de officiële opening plaats van de waterzuivering in Léry. Een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV realiseerde de zuivering in een Design & Build-contract ter waarde van 20 miljoen euro.

De nieuwe waterzuivering heeft een capaciteit van 60.000 i.e. en vervangt een fysisch-chemische zuivering die te klein was geworden en die bij lange na niet voldeed aan de Europese richtlijnen voor effluentkwaliteit.

Het effluent van de nieuwe zuivering wordt eerst gerevitaliseerd in diverse vijvers en waterlopen op het terrein en daarna geloosd op de Eure, een zijtak van de Seine. Het zuiveringsslib wordt gecomposteerd in een eveneens gerealiseerde composteringsinstallatie naast de zuivering.

Opdrachtgever Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) stelde hoge eisen aan het ontwerp vanwege de ligging in een gebied met een recreatieve functie. DHV-projectleider Hans Hekelaar: "Deze zuivering is echt heel fraai geworden. We hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en goed gekeken naar de inpassing in het gebied."

Voor duurzame verwarming en koeling van het bedrijfsgebouw wordt gebruikgemaakt van een warmtepomp.

DHV was de mandataire, oftewel de penvoerder en aansprakelijke partij van het consortium. Demathieu & Bard verzorgde de civieltechnische werkzaamheden en Sources de detailengineering, levering van de mechanische en elektrische installaties, uitvoering, coördinatie en projectmanagement.

Piste Pédagogique

In het ontwerp en de realisatie is een ook zogenaamde Piste Pédagogique opgenomen zodat bezoekers – vooral scholieren – via een veilige route voorzien van informatiepanelen kunnen zien wat er gebeurt op een rioolwaterzuivering en hoe.

Het project is gefinancierd door CASE, het waterschap Seine-Normandië en de Conseil Général van het departement Eure.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV