Marginale verbetering rentabiliteit wegvervoer in 2010 en 2011

De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2010 licht verbeterd. De bedrijvigheid is in 2010 behoorlijk toegenomen, echter de vrachtprijsontwikkeling bleef hierbij ver achter. De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlands vervoer in 2010 komt uit op -2,1%. In 2009 was dit -2,4%. In het grensoverschrijdend was de verbetering iets groter. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een (nog altijd slecht) rendement van -5,1% (was in 2009 -5,7%). Deze cijfers representeren een gemiddelde van de transportsector. Zo zijn er bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie en tank/bulk trekken harder aan en komen respectievelijk uit op een gemiddelde van 4,9% en 3,5%. Daarentegen logistieke bedrijven actief in de bouw hebben het nog steeds zwaar. Hier is zelfs sprake van een verdere verslechtering van het rendement naar gemiddeld – 5,2%. Dit blijkt uit onderzoek van NEA in opdracht van de NIWO.

Opbrengstenstijging hoger dan toename kosten

De opbrengsten stegen in 2010 in het binnenlands vervoer met gemiddeld 7,2% ten opzichte van 2009 en in het grensoverschrijdend vervoer met gemiddeld 6,9%. De kosten namen bij de binnenlands vervoerbedrijven met 6,9% toe en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten in 2010 met 6,3% gestegen ten opzichte van 2009. De forse toename van de brandstofprijs in 2010 heeft een grote impact op de toename van de totale kosten.

Verdere achteruitgang eigen vermogenspositie

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) daalde in 2010 ten opzichte van 2009. De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven was in 2010 27,1% (2009: 28,4%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2010 16,6% (2009: 18,4%). Wederom dus een verslechtering van de eigen vermogenspositie. De verslechtering van de eigen vermogenspositie is in 2008 reeds in gang gezet.

Raming 2011

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2011 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2011 wordt in het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -2,0% en voor het grensoverschrijdend vervoer -4,9%.

Informatie

Ieder jaar stelt NEA, in opdracht van de NIWO, een onderzoek in naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederen-vervoer over de weg. Het doel is het volgen van de economische ontwikkelingen in de wegvervoersector. Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u vandaag contact opnemen met Wim Mars, tel. 079 – 3222389.

Het rapport is te bestellen bij NEA t.a.v. mevr. Georgette de Jonge (gjo@nea.nl). De volledige titel is:

“Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg 2010 en verwachtingen voor 2011”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.