12 gemeenten tekenen voor verkeersveiligheid

Twaalf Friese gemeenten hebben vandaag getekend voor 50% minder verkeersslachtoffers in 2025. Dit is vastgelegd in het manifest verkeerveiligheid. Hiermee zeggen zij toe dat zij zich de komende 15 jaar inspannen voor een verkeersveiliger Fryslân.

Gedeputeerde Sjoerd Galema, voorzitter van het ROF: “Dit college gaat voor een verkeersveilig Fryslân. Dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben we de gemeenten hard nodig. We moeten jong en oud leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Een voorbeeld van wat beter kan, zijn de tractors. Uit de gehouden landbouwverkeerscontroles van deze week blijkt dat bij veel tractors iets mis is. Dat moet anders.”

12 gemeenten

Het gaat om de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Heerenveen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. In februari ondertekenden provincie, politie, elf gemeenten en elf verkeersveiligheidsorganisaties het manifest al. De overige vier gemeenten tekenen later dit jaar.

1 voor 1

Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie €1 per inwoner. Zij moeten zelf ook €1 per inwoner bijdragen. Daarnaast is er € 200.000,- beschikbaar voor projecten om snelheidsgedrag te beïnvloeden en gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer tegen te gaan.

Aanpak

Het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is de afgelopen jaren gedaald. Black spots zijn er niet meer in Fryslân. Dat zijn plekken waar absoluut gezien veel verkeersongevallen gebeuren. Gemeenten willen het geld vooral inzetten voor preventie. Dit doen ze door verkeersonderwijs te geven aan verschillende doelgroepen van jong tot oud.

Manifest

Het manifest loopt tot 2025. Doelstelling is maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers. Speerpunten zijn snelheid, ouderen, alcohol en drugs/ medicijnen. De komende vijf jaar is er bijna €10 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheid.

Het manifest is te downloaden op www.rof.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)