ARCADIS verkoopt facility management activiteiten aan Asito

in het kader van de recent gepubliceerde herziene strategie

ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft 1 april 2011 bekendgemaakt dat ARCADIS en Carillion een overeenkomst hebben getekend om hun respectievelijke 50% belangen in de joint venture ARCADIS AQUMEN Facility Management B.V. te verkopen aan Asito Dienstengroep voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. ARCADIS nam het besluit tot verkoop nadat de portfolio van activiteiten opnieuw is doorgelicht in het kader van de recent gepubliceerde herziene strategie. Verwacht wordt dat de transactie in het tweede kwartaal van 2011 kan worden afgerond nadat de benodigde wettelijke goedkeuringen zijn verleend en aan enkele andere standaardvoorwaarden voor dit soort transacties is voldaan.

De ARCADIS AQUMEN Facility Management joint venture is opgericht in 2002 tussen ARCADIS en de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde op dienstverlening gespecialiseerde onderneming Mowlem Aqumen (nu Carillion) om de Nederlandse en later de Europese markt voor facility management te veroveren. Met het binnenhalen van een serie van 3-5 jarige contracten in de sectoren industrie, banken, vastgoed en transport, groeide ARCADIS AQUMEN uit tot the grootste onafhankelijke aanbieder van facility management diensten in Nederland en een snel groeiende speler in België.

Bestuurvoorzitter Harrie Noy zei over de desinvestering: “De portfolio van diensten van ARCADIS in het gebouwensegment heeft zich sterk ontwikkeld in de richting van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde zoals architectuur van wereldklasse en programma en projectmanagement. De synergie tussen deze activiteiten en onze facility management diensten was beperkt. We hebben daarom besloten ons te richten op onze kernactiviteiten om de groei te realiseren die we in onze recente herziene strategie hebben aangegeven na te streven. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat voor de ontwikkeling van ARCADIS AQUMEN en haar medewerkers, aansluiting bij ASITO Dienstengroep veel kansen oplevert.”

Over ARCADIS
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 16.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.

ARCADIS verkoopt facility management activiteiten aan Asito | Infrasite

ARCADIS verkoopt facility management activiteiten aan Asito

in het kader van de recent gepubliceerde herziene strategie

ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft 1 april 2011 bekendgemaakt dat ARCADIS en Carillion een overeenkomst hebben getekend om hun respectievelijke 50% belangen in de joint venture ARCADIS AQUMEN Facility Management B.V. te verkopen aan Asito Dienstengroep voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. ARCADIS nam het besluit tot verkoop nadat de portfolio van activiteiten opnieuw is doorgelicht in het kader van de recent gepubliceerde herziene strategie. Verwacht wordt dat de transactie in het tweede kwartaal van 2011 kan worden afgerond nadat de benodigde wettelijke goedkeuringen zijn verleend en aan enkele andere standaardvoorwaarden voor dit soort transacties is voldaan.

De ARCADIS AQUMEN Facility Management joint venture is opgericht in 2002 tussen ARCADIS en de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde op dienstverlening gespecialiseerde onderneming Mowlem Aqumen (nu Carillion) om de Nederlandse en later de Europese markt voor facility management te veroveren. Met het binnenhalen van een serie van 3-5 jarige contracten in de sectoren industrie, banken, vastgoed en transport, groeide ARCADIS AQUMEN uit tot the grootste onafhankelijke aanbieder van facility management diensten in Nederland en een snel groeiende speler in België.

Bestuurvoorzitter Harrie Noy zei over de desinvestering: “De portfolio van diensten van ARCADIS in het gebouwensegment heeft zich sterk ontwikkeld in de richting van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde zoals architectuur van wereldklasse en programma en projectmanagement. De synergie tussen deze activiteiten en onze facility management diensten was beperkt. We hebben daarom besloten ons te richten op onze kernactiviteiten om de groei te realiseren die we in onze recente herziene strategie hebben aangegeven na te streven. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat voor de ontwikkeling van ARCADIS AQUMEN en haar medewerkers, aansluiting bij ASITO Dienstengroep veel kansen oplevert.”

Over ARCADIS
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 16.000 medewerkers en EUR 2 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.